Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“


Reference: LIT2021-008
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-16
Expiration date: 2024-06-16
Scope of Services: Dienos socialinė globa institucijoje
Number of Service Users: 28
Number of Staff members: 21
Overall score:

Address: Nepriklausomybės g. 21,
Pasvalys,
LT-39153 ,
Lithuania
Contact Person: Danutė Želvienė
Email: kunskiene@pasvalys.lt


Description:

Pasvalys district daily activities centre „Viltis“ is a social service institution that was established in 2001 for people with intellectual disabilities. It was a new type of social service institution with home environment.


We are a budgetary social services institution that provides day and short-term social care for adults with disabilities in Pasvalys city and district.


Our mission - to fully meet users' needs, purposeful planning and organizing activities; to improve the quality of users life by constantly improving the quality of services provided; continuously evaluate and improve areas of activity based on users achievements; to strive for the rational use of financial, material and labor resources


The center can attend 30 clients.


On the first floor we have five cozy groups where users receive day social care: self-management, developed self-service and work skills, organized activities, communication and spending time together. A large, bright event hall that is constantly full of fun.


On the second floor there are cozy bedrooms for short-term social care users. We have a small canteen where the users eat in groups and learn how to cook. The large gym attracts with its abundance of inventory, the relaxation room exudes serenity, and the IT cabinet awaits curious service users.


Users of the center are brought to the center and taken home by special transport for disabled people.


The center has a large and safe area where users contribute to the management of the environment, the care of flower beds, herbs and orchards.


The center has 23 employees who ensure the provision of quality services to the clients.Description in native language:

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ veiklą pradėjo 2001 m. Tai buvo naujo tipo, namų aplinką atitinkanti socialinių paslaugų įstaiga. 


Esame biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, teikianti dienos ir trumpalaikę socialinę globą Pasvalio miesto ir rajono suaugusiems asmenims su negalia.


Mūsų misija - pilnai patenkinti paslaugų gavėjų poreikius, kryptingai planuojant ir organizuojant veiklą; gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę, nuolat gerinant teikiamų paslaugų kokybę; atsižvelgiant į paslaugų gavėjų pasiekimus, nuolat vertinti ir tobulinti veiklos sritis; siekti racionalaus finansinių, materialinių ir darbo išteklių naudojimo.


Centrą gali lankyti 30 paslaugų gavėjų. Pirmame pastato aukšte jaukios patalpos, kuriose penkios paslaugų gavėjų grupės gauna dienos socialinės globos paslaugas: lavinami savitvarkos, savitarnos ir darbiniai įgūdžiai, organizuojamos veiklos, bendrauja, leidžia laiką kartu. Didelė šviesi renginių salė nuolat pilna linksmo šurmulio.


Antrame aukšte įsikūrę jaukūs miegamieji kambariai, kuriais  naudojasi trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai. Turime nedidelę valgyklą, kurioje paslaugų gavėjai valgo grupėmis ir mokosi gaminti. Didelė sporto salė vilioja inventoriaus gausa, relaksacijos kambarys dvelkia ramybe, o informatikos kabinetas laukia žingeidžių paslaugų gavėjų.


Centro paslaugų gavėjai atvežami į centrą ir parvežami į namus specialiu transportu pritaikytu neįgaliesiems. 


Centras turi didelę ir saugią teritoriją, kur paslaugų gavėjai prisideda prie aplinkos tvarkymo, gėlynų, vaistažolių  ir daržų lysvių priežiūros.


Centre dirba 23 darbuotojai, kurie užtikrina kokybiškų paslaugų teikimą paslaugų gavėjams.

Location:

Organisations in the area: