Zarasų rajono socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-075
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-21
Expiration date: 2025-02-21
Scope of Services: Pagalba į namus pagyvenusiems asmenims bei asmenims su negalia
Number of Service Users: 128
Number of Staff members: 17
Overall score:

Address: Malūno g. 2,
Zarasai,
Lithuania
Contact Person: Simona Vaitkūnaitė
Email: soc.paslaugos@gmail.com


Description:

Zarasai distric Center of Social Services – is a municipal budgetary institution established in 2006.  Address: Malūno str. 2, LT- 32129, Zarasai city.


The nature of the Centre's activities is to provide general and special social services to the elderly and their families, adults with disabilities and their families, families at social risk, adults at social risk and others with social problems, children from low-income families and social children at risk.
The mission of the Center is to care for weaker, vulnerable members of society (families and children at social risk, the elderly and disabled, families living in poverty, etc.), to provide them with social services "under one roof" (in one institution), improving their quality of life, helping them to become equal members of society.Description in native language:

 Zarasų rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) - savivaldybės biudžetinė įstaiga įsteigta 2006 m. Adresas: Malūno g. 2, LT- 32129  Zarasų m.


Centro veiklos pobūdis – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir kitiems asmenims, turintiems socialinių problemų, mažas pajamas turinčių šeimų vaikams ir socialinę riziką patiriantiems vaikams.


Centro misija – globoti silpnesnius, lengvai pažeidžiamus visuomenės narius (socialinę riziką patiriančias šeimas ir vaikus, pagyvenusius ir neįgalius asmenis, skurdžiai gyvenančias šeimas, ir kt.), teikti jiems socialines paslaugas „po vienu stogu“ (vienoje įstaigoje), gerinant jų gyvenimo kokybę, padedant jiems tapti lygiaverčiais visuomenės nariais.

Location:

Organisations in the area: