Vilniaus arkivyskupijos Caritas


Reference: LIT2021-040
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-11-17
Expiration date: 2024-11-17
Scope of Services: Socialinės priežiūros (apgyvendinimo Motinos ir vaiko namuose ir Laikinuosiuose namuose) paslaugos
Number of Service Users: 25 (MCH), 76 (TH)
Number of Staff members: 5 (MCH); 5 (TH)
Overall score:

Address: Odminių g. 12,
Vilnius,
LT-01122,
Lithuania
Contact Person: Vida Neverovič-Morkūnienė; Tadas Sukackas
Email: info@vilnius.caritas.lt


Description:

Mother‘s and Child‘s Home is a branch of Vilnius Archdiocese Caritas organisation. It was established in 1996 to provide temporary home for mothers and their children, to improve their responsable parenting skills by the help of collaborator community. The target group of the Home – pregnant women, mothers and their children, who do not have a home, or suitable place to live with a child, enough motherhood and social skills to live independently, or cannot live in their home because of abuse. 5 team members and around 20 volunteeers work in the Home. Accommodation and assistance can be rendered to 25 people (8-9 families) at once, it consists around 50 person per year. The services of social care (accommodation) are provided in Mother‘s and Child‘s Home.


The Temporary Home is a branch of the Caritas organization of the Vilnius Archdiocese. It was established in Vilnius in 1999 in order to provide temporary housing for homeless people. The main aim is to create an environment in which the person is empowered to be active and to deal with emerging difficulties, by focusing the day’s activities on the people living and creating a community as a meeting place. The target group of The Temporary Home is adults at social risk who do not have home. The branch has 5 employees and about 25 volunteers. Accommodation and assistance can be provided to up to 70 people at a time. Social care (accommodation) services provided: counseling, mediation and representation, accommodation, organization of minimum household and personal hygiene services (kitchenette, shower, laundry services, etc.), development and / or maintenance of daily life skills, and / or rehabilitation (self-management, personal hygiene, healthy living skills, housework, home security, kitchen and home cleanliness, cooking, budget planning, saving and managing money, environmental orientation, use of public transport, etc.), work skills development, organization of leisure time, assistance in organizing health care services.Description in native language:

Motinos ir vaiko namai (MVN) yra Vilniaus arkivyskupijos Caritas organizacijos padalinys, įkurtas Vilniuje 1996 m., siekiant suteikti laikinus namus mamoms ir jų vaikams, ugdyti atsakingo gyvenimo įgūdžius, telkiant bendradarbių bendruomenę. Motinos ir vaiko namų tikslinė grupė - besilaukiančios moterys, moterys ir jų vaikai, neturinčios gyvenamojo arba tinkamo vaiko auginimui būsto, reikiamų tėvystės ir socialinių įgūdžių savarankiškam gyvenimui, negalinčios gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto. Padalinyje dirba 5 darbuotojai bei apie 20 savanorių. Vienu metu apgyvendinimas bei pagalba gali būti teikiama 25 asmenims (8-9 šeimoms), per metus apgyvendinimas suteikiamas apie 50 asmenų. Motinos ir vaiko namuose teikiamos socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugos: laikinojo apgyvendinimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, psichologinės pagalbos, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, pagalbos mokantis ir ieškant darbo, palaikymo įsidarbinus, laisvalaikio organizavimo, pagalbos ūkio/higienos priemonėmis, asmeninės higienos paslaugų organizavimo.


Laikinieji namai (LN) yra Vilniaus arkivyskupijos Caritas organizacijos padalinys, įkurtas Vilniuje 1999 m., siekiant suteikti laikinus namus benamystę patiriantiems asmenims. Šiuose namuose, dienos veiklą orientuojant į gyvenančius žmones ir kuriant bendruomenę kaip susitikimo vietą, siekiama sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus būtų įgalinamas aktyviai veikti ir spręsti iškylančius sunkumus.


Laikinųjų namų tikslinė grupė – socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, neturintys gyvenamojo būsto. Padalinyje dirba 5 darbuotojai bei apie 25 savanoriai. Vienu metu apgyvendinimas bei pagalba gali būti teikiama 76 asmenims. Laikinuosiuose namuose teikiamos socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugos: konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo, ir (ar) atkūrimo (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, pagalbos organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas.

Location:

Organisations in the area: