VšĮ ,,Rastis“


Reference: LIT2021-078
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-03-15
Expiration date: 2025-03-15
Scope of Services: Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos
Number of Service Users: 69
Number of Staff members: 13
Overall score:

Address: M. K. Oginskio g. 3,
Vilnius ,
Lithuania
Contact Person: Giedrė Tamulynė
Email: prc@rastis.lt


Description:

The public institution VšĮ ,,Rastis“ started its activities in 2001 with the aim of organizing, providing and developing psychosocial rehabilitation services for persons with mental disorders and / or disability in the community in Vilnius.


The mission of the institution is to develop new, complex and customer-based services that meet the current needs of people with disabilities. Specialists from a multidisciplinary team of professionals are committed to building relationships with clients based on trust, respect, and tolerance, as well as providing comprehensive psychosocial rehabilitation services to improve individuals ’quality of life, empowerment, and independent living in the community. Services are also provided to customers' relatives.


One of our goals is to disseminate the institution's best practices to professionals and other stakeholders in order to reduce discrimination.Description in native language:

Viešoji įstaiga “Rastis" savo veiklą pradėjo 2001 m. tikslu organizuoti, teikti ir plėtoti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims turintiems psichikos sutrikimus ir /ar negalią bendruomenėje Vilniaus mieste. Įstaigos dalininkai VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija.


Įstaigos misija - plėtoti naujas, kompleksines bei individualiu požiūriu į klientą pagrįstas paslaugas, atitinkančias aktualius neįgaliųjų poreikius. Daugiadisciplininės specialistų komandos specialistai įsipareigoja kurti pasitikėjimu, pagarba ir tolerancija pagrįstą santykį su klientais bei teikti kompleksines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas siekiant asmenų gyvenimo kokybės gerinimo,  įgalinimo ir savarankiško gyvenimo bendruomenėje. Paslaugos taip pat teikiamos klientų artimiesiems.


Vienas iš mūsų tikslų skleisti sukauptą įstaigos gerąją patirtį specialistams ir kitoms suinteresuotoms šalims valstybės institucijoms bei visuomenei siekiant diskriminacijos mažinimo.

Location:

Organisations in the area: