Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras


Reference: LIT2021-076
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-18
Expiration date: 2025-02-18
Scope of Services: Globos centro teikiamos paslaugos
Number of Service Users: 168
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Mokyklos g. 64, Geisiškių km., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.,
Vilnius,
LT-14230,
Lithuania
Contact Person: Tomaš Pileckas
Email: info@svgc.lt


Description:

The Care Center of the Vilnius District Family and Child Welfare Center is one of the 6 subdivisions of the Vilnius District Family and Child Welfare Center. The care center works with guardians, adoptive parents and children in their care. The purpose of the care center is to ensure that all children deprived of parental care, adopted children, children in foster care, foster parents, receive psychosocial, legal and other assistance and it should be available and provided to foster parents and their family members or persons intending to become them in order to properly educate and nurture the child in a family-friendly environment.Description in native language:

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras yra vienu iš 6 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro padalinių. Globos centras dirba su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais. Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Location:

Organisations in the area: