VšĮ ,,Elijos vėjarožė“


Reference: LIT2021-061
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-24
Expiration date: 2025-01-24
Scope of Services: Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.
Number of Service Users: 52
Number of Staff members: 32
Overall score:

Address: Kuršių takas 1,
Palanga,
Lithuania
Contact Person: Akvilė Pociūtė
Email: e.vejaroze@gmail.com


Description:

Elijos vėjarožė care home has been operating since January 2015. The institution is located in Šventoji, near the sea. The care home provides long-term and short-term care and social services for the elderly and adults with disabilities. The institution currently provides services to 52 people. All residents of care homes need constant care, suitable living conditions, and qualified medical and social workers. The mission of the care home is to provide qualified and high-quality long-term and short-term care services for the elderly and adults with severe disabilities in a contracted, democratic, modern and responsible manner.Description in native language:

VŠĮ „Elijos vėjarožė“ globos namai veiklą vykdo nuo 2015 metų sausio mėnesio. Įstaiga yra įsikūrusi Šventojoje, šalia jūros. Globos namuose teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės globos ir socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia. Įstaiga šiuo metu paslaugas teikia 52 asmenims. Visiems globos namų gyventojams reikalinga nuolatinė priežiūra, tinkamos gyvenimo sąlygos, kvalifikuota medicinos, socialinio darbo darbuotojų  pagalba. Globos namų misija – Sutartinai, demokratiškai, šiuolaikiškai ir atsakingai teikti kvalifikuotas ir kokybiškas ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.

Location:

Organisations in the area: