Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras


Reference: LIT2021-064
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-25
Expiration date: 2025-01-25
Scope of Services: Ilgalaikės (trumpalaikės) globos paslaugos
Number of Service Users: Globos centro – 145 / Bendruomeninių vaikų globos namų – 16 Care Centre - 145 / Community Homes - 16
Number of Staff members: 24
Overall score:

Address: Vaižganto g. 50-1,
Utena,
Lithuania
Contact Person: Gytis Stankevičius
Email: info@gerovescentras.utena.lm.lt


Description:

Utena Family and Child Welfare Centre has been operating since 1999. It is located in Utena, Vaižganto str. 50-1. The main purpose and mission of the Centre is to provide professional quality social services to persons, families, children at social risk and children without parental care, their foster or adoptive families and in cooperation with local community institutions to help the children and their families to achieve quality standards of life, health, personal and social relationships that would allow them to develop their full abilities and to improve the quality of their lives. Our daily values are respect people, humanity, responsibility, professional cooperation and innovation.Description in native language:

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras savo veiklą vykdo nuo 1999 m. Įsikūręs Utenos mieste, Vaižganto g. 50-1. Pagrindinė centro paskirtis ir misija – teikti profesionalias kokybiškas socialines paslaugas socialinę riziką patiriantiems asmenims, šeimoms, socialinę riziką patiriantiems ir likusiems be tėvų globos vaikams, juos globojančioms ar įvaikinusioms šeimoms ir bendradarbiaujant su vietinės bendruomenės institucijomis padėti  vaikams ir jų šeimoms pasiekti kokybiškus gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, kurie leistų išplėtoti visus gebėjimus ir pagerintų gyvenimo kokybę Taip pat suteikti vaikams galimybę užaugti šeimai artimoje aplinkoje arba šeimoje. Pagarba žmogui, humaniškumas, atsakingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas ir inovatyvumas yra tos vertybės, kuriomis vadovaujamės kasdienėje savo veikloje.

Location:

Organisations in the area: