BĮ Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“


Reference: LIT2021-041
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-11-08
Expiration date: 2024-11-08
Scope of Services: Dienos socialinė globa vaikams su negalia iki 18 m. Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus Dienos socialinės globos poskyris
Number of Service Users: 72
Number of Staff members: 46
Overall score:

Address: Žolyno g. 47,
Vilnius,
LT-10254,
Lithuania
Contact Person: Indrė Lauciūtė
Email: administracija@seimos-slenis.lt


Description:

For many years Vilnius centre for complex care ,,Šeimos slėnis” has worked as an institution organizing and providing services for babies and children with disabilities. As a result of a child care system reform ,,Šeimos slėnis” has significantly expanded its profile as well as the range of services. An institution has become a centre that provides not only social care services but also complex care services for the families raising children with disabilities in Vilnius city as well as Vilnius region. All the children attending our institution have mixed or multiple developmental disorder. At the moment institution profile is to provide babies and children with disabilities early rehabilitation, social care and education services.


Vision


To become the most modern and innovative centre for complex care in Vilnius region providing apropos and quality healthcare, general and specific social and educational services for children with disabilities and their families.


Mission


To provide apropos and quality healthcare, general and specific social and educational services for children with disabilities and their familiesDescription in native language:

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis” daugelį metų veikė kaip įstaiga, organizuojanti ir teikianti paslaugas kūdikiams bei vaikams, turintiems negalią. Įgyvendinant Vaikų globos sistemos pertvarką, „Šeimos slėnis“ reikšmingai išplėtė savo veiklos profilį, o kartu ir teikiamų paslaugų apimtį. Įstaiga tapo centru, kuris teikia kompleksines paslaugas ne tik įstaigoje globojamiems vaikams su negalia, bet ir šeimoms, auginančioms vaikus su negalia tiek Vilniaus mieste, tiek regione. Visi įstaigą lankantys vaikai turi įvairiapusį ar mišrų raidos sutrikimą. Šiuo metu įstaigos veiklos pobūdis yra organizuoti ir teikti kūdikiams ir vaikams su negalia ankstyvosios reabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugas.


Vizija


Tapti šiuolaikišku ir inovatyviausiu Vilniaus regiono kompleksinių paslaugų šeimai ir vaikui centru, kuriame būtų teikiamos savalaikės ir kokybiškos sveikatos priežiūros, bendrosios ir specialiosios socialinės ir ugdymo paslaugos vaikams, turintiems negalią, raidos ir/ar sveikatos sutrikimų, bei jų šeimoms.


Misija


Teikti kokybiškas ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas šeimoms ir jų vaikams, turintiems negalią, raidos ir/ar sveikatos sutrikimų.

Location:

Organisations in the area: