VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“


Reference: LIT2021-054
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-12
Expiration date: 2025-01-12
Scope of Services: Dienos socialinė globa
Number of Service Users: 24
Number of Staff members: 16
Overall score:

Address: Durpynų g. 10,
Kuršėnai,
81171,
Lithuania
Contact Person: Aristida Čepienė
Email: dienoscentras.kursenai@gmail.com


Description:

The institution is located in Kuršėnai, Šiauliai district, and it has been providing an institutional and social day-care service to 24 adults with intellectual and complex disabilities since 1st September, 2011. The mission of the institution is to provide professional social services, and to promote the participation of service users in the community environment by creating conditions for realization of their strengths and abilities. The institution is providing the following services: dissemination of information, counselling, representation and mediation; empowerment of service users - development and practising of their daily life and work skills; physical activity and health promotion; organization of employment (various crafts) and socio-cultural services as well as various project activities (promotion of volunteering); catering arrangements; and transport service. General social services are also provided to the parents/guardians of the service recipients (information, counselling, mediation and representation; socio-cultural services). It is important for the institution that the provided social services would be efficient, effective and complex. In accordance to the goals of the EQUASS Assurance, the institution is aimed at the improvement of the quality of provided services, continuous growth, learning, and development. Description in native language:

Įstaiga teikia institucinę dienos socialinės globos paslaugą 24 suaugusiems asmenims turintiems proto ir kompleksinę negalę nuo 2011 m. rugsėjo 1 d., kuri įsikūrusi Kuršėnų mieste, Šiaulių rajone. Įstaigos misija – teikti profesionalias socialines paslaugas, bendruomeninėje aplinkoje skatinant paslaugų gavėjų dalyvumą, sukuriant jų galių ir gebėjimų realizavimo sąlygas. Įstaigoje teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas, atstovavimas ir tarpininkavimas; maitinimo organizavimas; vykdomas kasdieninio gyvenimo, darbinių įgūdžių lavinimas ir palaikymas bei paslaugų gavėjų įgalinimas; užimtumo organizavimas (įvairūs amatai); fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai; sociokultūrinių paslaugų organizavimas, transporto paslauga ir įvairi projektinė veikla (savanorystės skatinimas ir kt.). Taip pat suteikiamos bendrosios socialinės paslaugos paslaugų gavėjų tėvams / globėjams (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos). Įstaigai svarbu, kad teikiamos socialinės paslaugos būtų efektyvios, rezultatyvios ir kompleksiškos. Laikantis EQUASS principų siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis.

Location:

Organisations in the area: