Šilutės socialinės globos namai


Reference: LIT2021-043
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-11-08
Expiration date: 2024-11-08
Scope of Services: Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su negalia
Number of Service Users: 39
Number of Staff members: 28
Overall score:

Address: Taikos g. 12,
Šilutė,
LT-99139,
Lithuania
Contact Person: Vaidutė Armonienė
Email: direktorius@silutesglobosnamai.lt


Description:

Šilutė social care home was established in December 28th, 1999, after the kindergarten “Nykštukas” closed down. The social care home is near the city center, 42 Šilutė county residents can live in this establishment.


The main purpose of Šilutė social care home is to provide short-term and long-term social care, health care and nursing for the elderly, where some have physical and/or mental disabilities.


Šilutė social care home’s mission – to provide high quality short-term and long-term social care and health care services, by creating an environment, which doesn’t degrade an individual’s dignity, ensures social security, teaches independence, strengthens their bond with society, assures representation for customer rights and their protection, as well as guaranteeing that every individual’s needs will be attended to, no matter their disability.


The main goal of Šilutė social care home is to ensure the provision of high quality, versatile and effective social services and accessibility to the people in need. Also, to satisfy customer’s social, psychological, cultural, spiritual needs, by giving them freedom of choice and the ability to keep in touch with their family, relatives and society. Lastly, to give resources for residents to self-express, motivate and help them to integrate into the community, depending on their level of independence and their needs.


 Description in native language:

Šilutės socialinės globos namai savo veiklą pradėjo 1999 m. gruodžio 28 d. reorganizavus vaikų lopšelį – darželį „Nykštukas“ į Šilutės socialinės globos namus. Globos namai įsikūrę netoli Šilutės miesto centro, įstaigoje gali gyventi ir paslaugas gauti 42 Šilutės rajono gyventojai.


Šilutės socialinės globos namų paskirtis – teikti kokybiškas trumpalaikes ir ilgalaikes socialinės globos, sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia.


Globos namų misija – ilgalaikių ir trumpalaikių kvalifikuotų ir kokybiškų socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, sudarant žmogaus orumą nežeminančių gyvenimo sąlygų, užtikrinant gyventojų socialinį saugumą, individualių asmens poreikių priklausomai nuo amžiaus ir negalios pobūdžio tenkinimą, savarankiškumo ugdymo ir palaikymo, atstovavimo kliento teisėms bei interesams bei jų gynimą. Stiprinti socialinius ryšius su visuomene.


Globos namų tikslas - užtikrinti kokybišką, efektyvų ir įvairiapusišką socialinių paslaugų teikimą bei prieinamumą paslaugų gavėjams. Tenkinti socialines, psichologines, kultūrines, dvasines kiekvieno paslaugų gavėjo reikmes, užtikrinant jų pasirinkimo teisę, įgyvendinat jų asmeninius poreikius, sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene. Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį bei poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.


 

Location:

Organisations in the area: