Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-051
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-12-22
Expiration date: 2024-12-23
Scope of Services: Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje
Number of Service Users: 49
Number of Staff members: 29
Overall score:

Address: P. Cvirkos g. 13,
Širvintos, Lietuva,
LT-19121,
Lithuania
Contact Person: Ramūnė Kolosovienė
Email: info@sirvintuspc.lt


Description:

The mission of the Center is to provide quality social services to individuals and families who, due to disability, age and social problems, are unable to take full care of their full personal and family life and participate in public life.


The purpose of the social care unit is to provide social care for the elderly and adults with disabilities, helping them to integrate into society, developing their physical and mental abilities, creating conditions for remaining active and living a full life.


The unit provides services to individuals according to their level of independence and medical recommendations, enables them to remain active and live a full life. The unit provides general and special services (social care). Short-term, long-term social care services are provided - 24 hours. daily, constantly.


Short-term social care is a set of services that provide comprehensive assistance to family members, guardians, caregivers who, due to certain reasons (illness, business trip, vacation, family or work obligations, etc.), are temporarily or during a working week unable to care for a person. , which require constant maintenance.


Long-term social care is a set of services that provide complex, constantly independent assistance to a completely independent person.Description in native language:

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras įsikūręs, Širvintų miesto širdyje, šalia pagrindinių rajono gydymo įstaigų su kuriomis glaudžiai bendradarbiauja.


Centro misija – teikti kokybiškas socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.


Socialinės globos padalinio veiklos tikslas – teikti socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, padedant asmenims integruotis į visuomenę, ugdant jų fizinius ir protinius gebėjimus, sudarant sąlygas išlikti aktyviems ir gyventi visavertį gyvenimą.


Padalinys teikia asmenims paslaugas atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį ir medikų rekomendacijas, sudaro sąlygas išlikti aktyviems ir gyventi visavertį gyvenimą. Padalinyje teikiamos bendrosios ir specialiosios paslaugos (socialinė globa). Trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos – 24 val. per parą, nuolat.


Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.


Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Location:

Organisations in the area: