VšĮ Sudoku


Reference: LIT2021-047
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-12-21
Expiration date: 2024-12-21
Scope of Services: Dienos socialinė globa asmenų namuose
Number of Service Users: 14
Number of Staff members: 20
Overall score:

Address: Nemuno g. 44, Panemunė, Pagėgių savivaldybė ,
Lithuania
Contact Person: Nijolė Kovaliova
Email: sudoku.zon@gmail.com


Description:

Public institution “Sudoku” is established in 24 June, 2014. It is a non-governmental organisation working in social services and nursing sphere. The aim of organisation is to meet social security and mental health needs of children, the youth, women, the disabled and the elderly people and their family members while implementing a wide spectrum of social and psychological aid, training and prevention programmes.


The mission of organization is to contribute to wellbeing of the society, particularly its vulnerable groups, embedding  the right to available services  based on the evidences and individual needs.


The recipients of services:


Disabled adults and their family members;


Elderly and old people;


Persons and families experiencing social exclusion;


 Other socially vulnerable persons and families.


The employees of organization provide non-stationary joint social care and social aid services to the people and families living in the whole territory of Pagegiai municipality. Implementing projects the activity of the organization expands till Taurage, Marijampole and Telsiai regions. 44 employees work in the organization.Description in native language:

Viešoji įstaiga „Sudoku“ yra 2014 m. liepos 24 d. įkurta ir socialinių paslaugų, slaugos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Pagrindinis įstaigos tikslas - tenkinti, vaikų, jaunimo, moterų, neįgalių bei pagyvenusių asmenų ir jų šeimų socialinės apsaugos ir psichinės sveikatos reikmes, įgyvendinant platų socialinės bei psichologinės pagalbos, mokymo ir prevencinių programų spektrą.


Įstaigos misija - prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės, įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas.


Įstaigos paslaugų gavėjai:  • • negalią turintys suaugusieji bei jų šeimų nariai;

  • • pagyvenę, senyvo amžiaus žmonės;

  • • socialinę riziką patiriantys asmenys, šeimos;

  • • kiti socialiniai pažeidžiami asmenys, šeimos.


Įstaigos darbuotojai teikia nestacionarias bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas visoje Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims, šeimoms. Įgyvendinant projektus organizacijos veikla išsiplečia iki Tauragės, Marijampolės ir Telšių regionų.  Įstaigoje dirba 44 darbuotojai.

Location:

Organisations in the area: