Labdaros ir paramos fondas Širvintų parapijos globos namai


Reference: LIT2021-042
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-11-24
Expiration date: 2024-11-24
Scope of Services: Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.
Number of Service Users: 50
Number of Staff members: 32
Overall score:

Address: P. Cvirkos g. 15,
Širvintos, Širvintų r.,
Lithuania
Contact Person: Agnė Grybauskienė
Email: orisenatve@gmail.com


Description:

Charity and support fund Sirvintu parish care home was found in 1994. The main goal was to create the conditions for dignified old age.
The institution is guided by the values of dignity and respect for the growth and professionalism. That’s why our long term and short term social care services best meets the needs of our residents, which we clarify upon arrival at our institution. We work with respect for the residents and ourselves, we look for ideas, we learn, adapt, grow and we cooperate. We strive to make every resident and employee feel like a member of the family, we support and empathies therefore close ties are cherished here. In our care home delicious and fresh food made on the site, daily ritual being organized, creating a home environment helps to avoid and reduce stress and compensate for health problems and in special cases we focus to support each other.


In 2011 we won the EU founded project „Sirvintu parish care home modernization“, to build a new building, which was implemented in 2015. There was an opportunity to accept more residents (from 30 to 50) there also has increase members of employees (to 35). The optimal population of fifty is this community where we know each other, we know their needs and if necessary you can „disappear in to the crowd“ in on words find privacy. The existing base is well adapted to our residents, it is: bedrooms, dining room, kitchen for self-catering, cosy, warm, comfortable rooms, providing privacy, dignity and care for higene. Residents are provided with a bed, wardrobe, drawers for personal belongings, table, chairs, television and radio according to the needs of residents.


There is a park by the care home in which we installed a gazebo, there are benches, flower beds, decoration with the wooden chapel pillar. The fenced area provides privacy. Care home is located in a strategically convenient part of the city. Nearby is clinic, hospital, church, several shops and marked. 


Our residents are involved in different activities like: resident’s council, celebration of public holidays, birthday’s, beauty services and others. Various afternoons are organized like meetings, concerts and exhibition’s visits. In care home work qualified specialist who motivates the residents to help each other, regain lost in confidence, act for yourself, discover a new colours of life.


We work with advanced working methods in the institution. Staff are provided with conditions for professional development. We cooperate with other institutions in the community and social services. 


According to individual social care plans Sirvintu parish care home, social rehabilitation is carried out. Taking in to account the needs and interest of each individual. We also involve our relatives in our activities whose attention much needed and important to the residents. We are socially responsible; therefore, we care for nature. We are equipped with a solar power plant. We recycle waste, save water and electricity. We protect and value our employees. We are constantly improving and updating the quality management system compliance with Equals Assurance quality principles.Description in native language:

Labdaros ir paramos fondas Širvintų parapijos globos namai įsteigti 1994 m. rugsėjo 26 d. siekiant sudaryti sąlygas oriai senatvei. Įstaiga vadovaujasi orumo ir pagarbos, šeimyniškumo, augimo ir profesionalumo vertybėmis, todėl teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos geriausiai atitinka mūsų gyventojų poreikius,
kuriuos išsiaiškiname atvykus į mūsų įstaigą, čia gyvenant. Dirbame gerbdami gyventoją ir save, ieškome, mokomės, išbandome, pritaikome, bendradarbiaujame, ugdomės, augame. Siekiame, kad kiekvienas gyventojas, darbuotojas jaustųsi kaip šeimos narys, todėl čia puoselėjami artimi ryšiai, palaikymas, empatija. Vietoje gaminamas skanus ir šviežias aminis maistas, organizuojami vienijantys kasdieniai ritualai, namų aplinkos kūrimas padeda išvengti, sumažinti stresą, kompensuoti sveikatos problemas, o esant ypatingoms situacijoms susitelkti ir palaikyti vienam kitą. 2011 m. laimėjus ir 2015 m. įgyvendinus ES finansuojamą projektą „Širvintų parapijos globos namų modernizavimas pastatant naują pastatą“, atsirado galimybė priimti daugiau gyventojų (nuo 30 iki 50), išaugo ir darbuotojų skaičius (iki 35). Optimalus penkiasdešimties gyventojų skaičius – tai bendruomenė, kurioje dar vieni kitus pažįstame, žinome poreikius, o esant reikalui galima „pradingti minioje“, tai yra atrasti privatumo. Esama bazė gerai pritaikyta mūsų gyventojams: gyvenamieji kambariai, valgomasis, virtuvėlės, skirtos savarankiškam maisto gaminimui, jaukios, šiltos, patogios, suteikiančios privatumo ir orumo higienos patalpos. Gyventojai aprūpinami lova, spinta drabužiams, spintele asmeniniams daiktams, kėde, stalu, pagal gyventojų poreikį televizoriumi, radiju.Šalia globos namų yra parkelis, kuriame įrengiama pavėsinė, suoleliai, gėlynai, aplinką puošia medinis koplytstulpis, aptverta teritorija suteikia privatumo. Įstaiga yra strategiškai patogioje miesto dalyje: šalia poliklinika, ligoninė, netoli bažnyčia, kelios parduotuvės, turgus. Mūsų gyventojai įtraukiami į aktyvią veiklą: Gyventojų tarybą, užimtumo veiklas, įvairių valstybinių švenčių, gimtadienių šventimą, mėgstamų veiklų iki apsigyvenant globos namuose tęstinumą, grožio paslaugas ir pan. Organizuojamos įvairios popietės, susitikimai, koncertai,
lankomos parodos. Globos namuose dirbantys kvalifikuoti specialistai motyvuoja pačius gyventojus padėti vienas kitam, susigrąžinti prarastą pasitikėjimą, įgalina veikti pačiam, atrasti naujas gyvenimo spalvas. Įstaigoje dirbama pažangiais darbo metodais, personalui sudaromos sąlygos profesiniam tobulėjimui. Bendradarbiaujama su kitomis bendruomenėje esančiomis institucijomis, socialinėmis tarnybomis. Pagal individualius socialinės globos planus Širvintų parapijos globos namuose vykdoma socialinė reabilitacija, atsižvelgiant į atskirus kiekvieno asmens poreikius, pomėgius ir interesus. Į savo veiklas įtraukiame ir artimuosius, kurių dėmesys labai reikalingas ir svarbus mūsų
gyventojams. Esame socialiai atsakingi, todėl rūpinamės gamtosauga (esame įsirengę saulės elektrinę), rūšiuojame atliekas, taupome vandenį ir elektrą, saugome ir vertiname darbuotojus. Nuolatos tobuliname ir atnaujiname kokybės valdymo sistemą, atitinkančią Equass Assurance kokybės principus.

Location:

Organisations in the area: