Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras


Reference: LIT2021-060
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-26
Expiration date: 2025-01-26
Scope of Services: Dienos socialinė globa asmens namuose
Number of Service Users: 38
Number of Staff members: 6
Overall score:

Address: Parko g. 9,
Žagarė, Joniškio r.,
Lithuania
Contact Person: Sondra Bartkienė
Email: info@zspc.lt
Website: https://zspc.lt/


Description:

Žagarės Residential Care Home for elderly people established at the homestead of Žagarė Manor in September 1993. In the autumn of 1995, the Residential Care Home for children was founded. Žagarės Residential Care Homes integrated with Joniškis Social Services Center on the 1’st of May in 2003, the next year on the 1’st of September the institution was renamed and became Žagarės Social Services Center that combined both residential care homes for children and elderly. In 2005, the Žagarės Children Daycare Center was established. On the 1’st of June of the same year Raidomnda Doviltienė was appointed as a director of the Žagarė Social Services Center. In 2014, another Children Daycare Center was established in Skaistgirys. The organization was renamed to Joniškis District Child and Family Welfare Center, on the 1’st of July 2018, on the same day the Family Support Department was founded, together with first Community Child Care Homes in Joniškis. The same year in the October, a Social Care Center was established to provide social care services for foster parents, family members, adopted children and their caregivers as well as individuals intending to become foster parents or prospective foster parents. In December 2018 the Plikiškiai Independent Living Home was founded. The second Community Child Care Home was established in Skaistgirys, 1’st of July 2019. Early 2020, we set up temporary childcare services to support child protection initiative which can facilitate children with parents, children with their family members and/or other legal representatives. The following year Crisis Center was established for families and children affected by violence, natural disasters, etc. Supporting care service set up for children deprived of parental care at the age of 16, or reaching adulthood with and without residential care in August 2021.Description in native language:

Žagarės Globos namai seneliams buvo įkurti 1993 metų rugsėjo mėnesį, Žagarės dvaro sodyboje. 1995 metų rudenį buvo įkurtas Vaikų globos skyrius. 2003 metų gegužės 1 dieną Žagarės globos namai buvo prijungti prie Joniškio socialinių paslaugų centro, o vėliau, 2004 metų rugsėjo 1 dieną, įstaiga tapo Žagarės socialinių paslaugų centru, kuriame tuo metu buvo Vaikų globos skyrius ir Senelių globos skyrius. 2005 metais buvo įsteigtas Vaikų dienos centras Žagarėje, tų pačių metų birželio 1 dieną Žagarės socialinių paslaugų centrui pradėjo vadovauti direktorė Raimonda Doviltienė. 2014 metais buvo įsteigtas dar vienas Vaikų dienos centras Skaistgiryje. Nuo 2018 metų liepos 1 dienos įstaiga pervadinta į Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrą, tą pačią dieną buvo įkurtas Pagalbos šeimai skyrius, bei pirmieji rajone Bendruomeniniai vaikų globos namai Joniškio mieste. Tais pačiais 2018 metais, spalio mėnesį buvo įsteigtas globos centras, teikiantis socialines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams, bei asmenims ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais. 2018 metų pabaigoje, gruodžio mėnesį buvo įsteigti Plikiškių savarankiško gyvenimo namai. 2019 metų liepos 1 dieną įkurti antrieji Bendruomeniniai vaikų globos namai Skaistgiryje. 2020 metų pradžioje pradedama teikti Vaiko laikinosios priežiūros paslauga, kuomet yra nustatytas vaiko apsaugos poreikis, vaikai apgyvendinami su tėvais ar vienu iš jų ar kitais įstatyminiais atstovais. 2021 metų pradžioje įkurtas Krizių centras šeimoms ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, stichinių nelaimių ir kt. Tų pačių metų rugpjūčio mėnesį pradėta teikti Palydimosios globos paslauga tėvų globos netekusiems vaikams nuo 16 metų, arba sulaukusiems pilnametystės su apgyvendinimo paslauga ir be jos.

Location:

Organisations in the area: