Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius


Reference: LIT2021-022
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-02
Expiration date: 2025-02-02
Scope of Services: Dienos socialinė globa namuose
Number of Service Users: 20
Number of Staff members: 17
Overall score:

Address: Šv. Gertrūdos 8a,
Kaunas,
Lithuania
Contact Person: Sonata Sinkevičienė
Email: kauno.samarieciai@gmail.com


Description:

The Nursing Department of LSB Kaunas Branch has been operating for 11 years. At the beginning of the activity, volunteer help was organized for lonely grandparents, the disabled and the sick people in Kaunas, food packages were prepared and delivered. Subsequently, several qualified staff were recruited to provide professional assistance. Over the years, the Nursing Department has expanded and become a well-known and reliable organization in Kaunas. The nursing department provides day social care at home, home help and organizes volunteer help. Various events and campaigns are also organized to ensure that help is available to all those who need it. Grandparents, the disabled and the sick people receive the services of a social worker, psychologist, physiotherapist, masseur, nurse's assistant, social worker's assistant. Services are provided from 2 to 10 hours a day, on all calendar days. The nursing department employs qualified specialists who, in cooperation with long-term partners in Lithuania and abroad, constantly seek knowledge and innovative ideas. In cooperation with Kaunas City Municipality and other institutions, we expand the range of services provided and seek to ensure the quality of services.Description in native language:

LSB Kauno skyriaus Slaugos skyrius veikia 11 metų. Veiklos pradžioje, vienišiems seneliams, neįgaliesiems ir ligoniams Kauno mieste buvo organizuojama savanorių pagalba, ruošiami ir pristatomi maisto paketai. Vėliau buvo įdarbinti keli kvalifikuoti darbuotojai, kurie teikė profesionalią pagalbą. Bėgant metams, Slaugos skyrius išsiplėtė ir tapo gerai žinoma bei patikima organizacija Kauno mieste. Slaugos skyrius teikia dienos socialinę globą namuose, pagalbą namuose bei organizuoja savanorių pagalbą. Taip pat organizuojami įvairūs renginiai ir akcijos, kuriais stengiamasi užtikrinti, kad pagalba būtų prieinama visiems, jos stokojantiems žmonėms. Seneliai, neįgalieji bei ligoniai gauna socialinio darbuotojo, psichologo, kineziterapeuto, masažuotojo, slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo paslaugas. Paslaugos teikiamos nuo 2 iki 10 valandų per dieną, visomis kalendorinėmis dienomis. Slaugos skyriuje dirba kvalifikuoti specialistai, kurie, bendradarbiaujant su ilgamečiais partneriais Lietuvoje ir užsienio šalyse, nuolat semiasi žinių ir inovatyvių idėjų. Bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybe bei kitomis institucijomis plečiame teikiamų paslaugų spektrą ir siekiame užtikrinti paslaugų kokybę.

Location:

Organisations in the area: