VIUNO AS


Reference: NO2017-097
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2017-11-19
Expiration date: 2020-11-19
Scope of Services: Varige Tilrettelagt Arbeid (VTA) Lærekandidater
Number of Service Users: 92
Number of Staff members: 11
Overall score:

Address: Nedre Tomtegt. 2/4,
Sellebakk,
1651,
Norway
Contact Person: Sunita Mistry
Email: admin@viuno.no
Website: http://viuno.no/


Description:

Viuno A/S is a Limited Company owned by two local Councils. (Fredrikstad and Hvaler).  It has existed since 1974 under another name, but was established as a VTA company in 2005, which rates currently 5 departments, 55 approved VTA employees, 8 approved VTA through Fredrikstad Council and 5 extra people employed by Viuno. The company has 11 staff and 24 apprentices/trainee students.


Viuno A/S helps individual participant to become independent in their everyday life and have an opportunity to contribute to the society in general through their work.


Viuno A/S has many regular partners/customers and departments. The core business of Viuno A / S includes packaging and assembly, logistics, catering, canteen, goods and persons transport and firewood production. Viuno also provides simple clearing/cleaning tasks to the local companies and private people. The company also has established outdoor setting group focusing on environmental work in the neighborhood.Description in native language:

Viuno A/S er et aksjeselskap eid av Fredrikstad kommune og Hvaler kommune.  Selskapet har eksistert siden 1974, men da under Mineberget Industrier A/S. Selskapet ble etablert som en VTA-bedrift i 2005. I dag har selskapet fem avdelinger, 55 godkjente VTA plasser, 8 plasser godkjent av Fredrikstad kommune og 5 ekstra plasser. Viuno har 11 ansatte og 24 lærekandidater.


Viuno A/S hjelper den enkelte deltaker til å bli selvstendig i hverdagen og skal gi vedkommende en mulighet til å bidra i samfunnet gjennom sitt arbeid.


Kjernevirksomheten til Viuno A/S omfatter pakking, montering, logistikk, kantinevirksomhet, catering, varer and person transport og vedproduksjon. Selskapet har også etablert en utemiljøgruppe med fokus på miljøarbeid i nærområde.

Location:

Organisations in the area: