Rosenvik AS


Reference: NO2021-061
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-17
Expiration date: 2025-01-17
Scope of Services: Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidsforbedrende trening (AFT), og Avklaring
Number of Service Users: 100
Number of Staff members: 26
Overall score:

Address: Litjgårdsveien 33 ,
Orkanger,
7300 ,
Norway
Contact Person: Anne Kristin Vullum
Email: Postmottak@rosenvik.no


Description:

Rosenvik AS is a modern vocational rehabilitation provider and also a corner stone company in the community.  Our main office is in Orkanger, but we are also located in Meldal Næringssenter in Løkken Verk.  Rosenvik offers individual  Return to Work programs in collaboration with NAV, often combined with comprehensive skill development and work placement.  Rosenvik offers several occupation specific placement arenas.  The company also cooperates with businesses in the region both regarding work placement and recruiting.Description in native language:

Rosenvik AS er en moderne arbeidsinkluderingsbedrift, godt forankret som en betydelig hjørnesteins- og samfunnsbedrift i lokalsamfunnet. Hovedkontoret er på Orkanger, med avdeling i Håndverk på Storås.  Rosenvik tilbyr i tett relasjon med NAV individuelle attføringsløp, gjerne med en kombinasjon av kompetansehevende tjenester fra våre opplæringsprogram i tillegg til arbeidspraksis.  Rosenvik har flere arbeidsarenaer som gir reell opplæring innenfor ulike bransjer/ yrker. Bedriften samarbeider godt med regionalt næringsliv som bl.a. benyttes til arbeidspraksis og rekruttering.

Location:

Organisations in the area: