Arena Kompetanse AS


Reference: NO2022-014
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-12-13
Expiration date: 2025-12-13
Scope of Services: VTA, AFT, Kommunal tiltaksplass, Oppfølging og Avklaring
Number of Service Users: 45
Number of Staff members: 7
Overall score:

Address: Birkelandsgt.3,
Rjukan,
3660,
Norway
Contact Person: Hedda Rist Frydenberg
Email: post@arenakompetanse.no
Website:


Description:

Arena Kompetanse is a labor and inclusion company. We are an important partner for employers to recruit workers. Our goal is to find the right person for the right job.


At Arena Kompetanse we offer work applicants guidance and training, with the intention to help them achieve ordinary jobs.


We offer a review and analysis of each work applicant`s present situation. We also offer necessary help for them to make the right decisions regarding work or education.


We see possibilities, not limitations!


Arena Kompetanse offers you a chance to think in a new way!Description in native language:

Arena Kompetanse er en arbeids -og inkluderingsbedrift. Vi er en rekrutteringspartner for arbeidsgivere hvor målet er-rett person til rett stilling.


Ved Arena Kompetanse tilbys jobbsøkere veiledning og opplæring for å komme ut i et ordinært arbeid.


Vi tilbyr gjennomgang og kartlegging av nåværende situasjon, og nødvendig hjelp til å ta de riktige valgene for å komme i arbeid eller utdanning.


Vi ser på muligheter, ikke begrensninger.


Arena Kompetanse gir deg muligheter til å tenke nytt

Location:

Organisations in the area: