iFokus AS


Reference: NO2022-009
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-04-06
Expiration date: 2025-04-06
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Number of Service Users: 210
Number of Staff members: 65
Overall score:

Address: Elveveien 36,
Larvik,
3262 ,
Norway
Contact Person: Åshild Rakke
Email: Kundeservice@ifokus.as


Description:

Our vision is to make dreams possible. In this way, we aim to put you first - no matter whether you are someone looking for a job, a customer or a colleague.

Our vision establishes the foundation of our professional platform, where getting your dream job is the goal- which is what we all strive for together. Within this area, we want to be a market leader so that as many people as possible get the job of their dreams.

Our values are transparency, competence and creativeness - we hope these qualities characterise all our work and ask to be challenged on this.Description in native language:

Vår visjon er å gjøre drømmer mulig. På den måten ønsker vi å sette deg i sentrum – enten du er jobbsøker, kunde eller kollega.


Vår visjon danner også grunnmuren i vår faglige plattform hvor drømmejobben skal være målet – det vi sammen strekker oss etter. På dette området ønsker vi å være ledende slik at flest mulig får en jobb de drømmer om.


Våre verdier er åpen, kompetent og skapende – vi håper disse egenskapene preger alt vårt arbeide og ber om å bli utfordret på dette.

Location:

Organisations in the area: