Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen, Kongsberg og Hønefoss (SKBD) / Avdeling KB Arbeid


Reference: NO2021-042
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-11-12
Expiration date: 2024-11-12
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening (AFT) Individuell jobbstøtte (IPS)
Number of Service Users: 98
Number of Staff members: 10
Overall score:

Address: Rådhusgata 35,
Drammen,
3015 ,
Norway
Contact Person: Kjersti Kleiven
Email: post@skbd.no


Description:

The Church City Mission


The Church City Mission is an inclusive, nonprofit organization, which works in towns and cities across Norway, among people who face challenges in life for various reasons. Our vision is that people in the city shall experience respect, justice and care.


We want to meet everyone with the attitude “No one is just what you see”, and it is our wish that users and guests shall strengthen their own resources, dreams and hope. Our slogan is therefore “Room for everybody.” We also think that those who lead the toughest lives ought to get the best of what we have to offer of comfort and compassion.


We cooperate with public authorities, other organizations, volunteers, contacts within the corporate sector, education and research and with a large number of donors. Apart from our staff and volunteers, business employees are also engaged with our work through corporate cooperation.


The Church City Mission started its work in Kristiania in 1855. In 1997 Drammen (SKBD) joined in and has experienced explosive growth in recent years. SKBD today has around 100 employees and 200 volounteers and is situated in Drammen, Kongsberg and Hoenefoss.


Our work is based on Christian and humanistic values, but is not organized as a religious community. Our anchoring is in the church and the diaconal tradition is strong in our work, but each employee, volunteer, user and guest come from various backgrounds with different beliefs and faiths. We are committed to dialog based work independent of beliefs.


The Church City Mission’s mission can be summarized in three words: Detect, relieve and change. In this work, it is important that both individuals and groups are given courage, authority and opportunity to bring about positive changes for themselves.Description in native language:

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.


Vi vil møte alle med holdningen «Ingen er bare det du ser», og vi ønsker at brukere og gjester skal styrke sine egne ressurser, drømmer og håp.  Derfor er også slagordet vårt: «Rom for alle». Gjennom tiltak for alle aldersgrupper og på mange livsområder ønsker vi å virkeliggjøre vårt mål om at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.


Vi samarbeider med offentlige myndigheter, andre organisasjoner, frivillige, kontakter i næringsliv, utdanning og forskning, og et stort antall givere. Foruten våre ansatte og frivillige, er et stort antall bedriftsansatte engasjert i vårt arbeid gjennom næringslivssamarbeid.


Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855. Drammen (SKBD) etablerte stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen i 1997, og har de senere årene opplevd eksplosiv vekst. I dag har Drammen rundt 100 ansatte og 200 frivillige, og driver arbeid i de tre byene Drammen, Kongsberg og Hønefoss.


Vårt arbeid er basert på kristne og humanistiske verdier, men er ikke bygget opp som et livssynsfellesskap. Vår forankring er i kirken og den diakonale tradisjonen er sterk i arbeidet, men våre ansatte, frivillige, brukere og gjester kommer fra mange bakgrunner med ulik tro og livssyn. Vi driver et livsynsåpent og dialogpreget arbeid.


Kirkens Bymisjons oppdrag kan samles i ordene avdekke, lindre og forandre. I dette arbeidet er det vesentlig å bidra til at enkeltmennesker og grupper gis mot, myndighet og muligheter.

Location:

Organisations in the area: