Vekst Melhus AS


Reference: NO2021-031
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-10-25
Expiration date: 2024-10-25
Scope of Services: AFT, VTA
Number of Service Users: 43
Number of Staff members: 10
Overall score:

Address: Storsandvegen 29,
Melhus,
7224,
Norway
Contact Person: Hildegunn Eriksson Wiggen
Email: post@vekstmelhus.no


Description:

Vekst Melhus is one of Norway's 220 Vekst companies, and is an event organizer for NAV. Part of our development work with people takes place in the company's own production premises at Søberg in Melhus, but an increasing part takes place with our partners in ordinary companies in Melhus and the Trondheim area. Our most important task is to contribute to personal growth and development through activity and work. The purpose of the company is not to provide dividends to shareholders. Profits will remain in the company and benefit the disabled. Our vision is: We will further develop people. Our initiative work will contribute to initiative participants and employees through continuous development, mastery and learning to have a better everyday life.


Our participants must be able to point to measurable development of job-relevant skills, and must experience increased mastery and responsibility in their work.


Vekst Melhus currently has 23 VTA places and 18 AFT places.Description in native language:

Vekst Melhus er en av Norges 220 vekstbedrifter, og er tiltaksarrangør for NAV. En del av vårt utviklingsarbeid med mennesker foregår i bedriftens egne produksjonslokaler på Søberg i Melhus, men en stadig større del foregår hos våre samarbeidspartnere i ordinære bedrifter i Melhus og Trondheimsområdet. Vår viktigste oppgave er å bidra til personlig vekst og utvikling gjennom aktivitet og arbeid. Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjonærene utbytte. Overskudd skal bli i selskapet og komme de yrkesvalgshemmede til gode. Vår visjon er: Vi skal videreutvikle mennesker. Vårt tiltaksarbeid skal medvirke til at tiltaksdeltakere og ansatte gjennom kontinuerlig utvikling, mestring og læring får en bedre hverdag.


Våre deltakere skal kunne vise til målbar utvikling av jobbrelevante ferdigheter, og skal oppleve økt mestring og ansvar i sitt arbeid.


Vekst Melhus har per dags dato 23 VTA plasser og 18 AFT plasser.

Location:

Organisations in the area: