Næringstjenester AS


Reference: NO2021-025
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-22
Expiration date: 2024-06-22
Scope of Services: VTA bedrift
Number of Service Users: 28
Number of Staff members: 7
Overall score:

Address: Vestliveien 2,
Vestby,
1540 ,
Norway
Contact Person: Sissel Gladhaug
Email: post@naringstjenester.no


Description:

A company owned 100% by the community, who is offering employment for people with disabilities. There are total 28 placement.


The company receives support from the state and municipality.


The company is a subcontractor to the corporate market, who gives assignment that suit person served.


Organisations key service is to provide participants with a safe and good workplace that provides opportunities for development and increased quality of life for all employees.  Our strategy is to create a sustainable and safe workplace through proper facilitation of work tasks, and good cooperation with our partners and maximum investment in employees as the company's largest resource.Description in native language:

Næringstjenester AS en VTA bedrift som er 100% eid av kommunen, og mottar statlig og kommunal støtte.  Det er totalt 28 tiltaksplasser og bedriften tilbyr arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå.


Bedriftens kjernevirksomhet er å utvikle mennesker gjennom arbeid, gi deltakerne en trygg og god arbeidsplass som gir muligheter for  økt livskavlitet for alle ansatte. Vår strategi er å skape en bærekraftig og trygg arbeidsplass gjennom riktig tilrettelegging av arbeidsoppgaver, et


godt samarbeid med våre partnere og maksimal satsing på de ansatte som bedriftens største ressurs.

Location:

Organisations in the area: