Montar AS


Reference: NO2022-013
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-07-11
Expiration date: 2025-07-11
Scope of Services: VTA og AFT
Number of Service Users: 38
Number of Staff members: 9
Overall score:

Address: Elgveien 2,
Moen,
9321,
Norway
Contact Person: Janne Walquist
Email: post@montar.no


Description:

Montar AS is a Supported Employment Company in Målselv Municipality. Our vision is "Well-being and pride in a work creative environment". Our purpose is to conduct practical training and learning, production, trade and other types of service-related work. Learning and development processes must lead the participant/employee towards the goal of performing work in the ordinary labor market. For employees with the lowest functioning levels, we provide Permanently Supported Employment (VTA).        


Some people are in constant need of variation in their work tasks to thrive, while others want to do routine tasks. At Montar AS there are opportunities for both groups. Montar AS is owned by Målselv Municipality and has the two activities Permanently Supported Employment (23) and Work Practice in Sheltered Activities (15). We have 9 ordinary employees. Montar AS conducts production within laundry, carpentry, handicrafts, firewood-production, job fruit and general service businesses. We also run our own shop and café with a small-scale production of goods.Description in native language:

Montar AS er en Vekstbedrift i Målselv. Vår visjon er "Trivsel og stolthet i et skapende miljø". Vi har som formål å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annen tjenesteytende arbeid. Lærings- og utviklingsprosesser skal føre deltaker mot målet om å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. For de svakest fungerende gir vi varig tilrettelagt arbeid.
Noen trenger stadig variasjon i arbeidsoppgavene for å trives, andre ønsker å gjøre rutineoppgaver. Hos MONTAR er det muligheter for begge deler. Montar AS er eid av Målselv Kommune og har tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (23) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (15). Vi har 9 ordinært ansatte. Montar har produksjon innen vaskeri, snekkeri, husflid, ved, jobbfrukt og tjenesteyting/ service. Vi driver også egen butikk med småproduksjon.

Location:

Organisations in the area: