Deltagruppen AS med datterselskapene Delta Jobb og kompetanse as, Delta Næring as og Delta Skole as


Reference: NO2021-003
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-04
Expiration date: 2024-06-04
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening AFT Andre kurs og tiltak innenfor arbeidsinkludering
Number of Service Users: 203
Number of Staff members: 37
Overall score:

Address: Myrveien 2,
Askim,
1815 ,
Norway
Contact Person: Bjørn Fossum
Email: post@deltagruppen.no


Description:

Delta Jobb og kompetanse AS is a Rehabilitation Enterprise in Viken, South Eastern Norway. The company has work related rehabilitation and training as its primary area of activity, focusing on job delivery and work related education, competence development and Norwegian language education.


Delta Jobb og kompetanse AS are organized in a group with Deltagruppen AS as parent company. The parent company maintains the ownership role and organizes joint functions. Deltagruppen AS was established in 1967 and is owned by municipalities in Indre Østfold. The head office of the enterprise is in Askim, with branch offices in Mysen and Sarpsborg.


Delta Jobb og kompetanse AS is a multi-disciplinary business that cooperates closely with the Norwegian Labour and Welfare Organization (NAV), as well as surrounding municipalities, businesses and educational institutions.


The main purpose of Delta Jobb og kompetanse AS is to be a job provider, a contributor to society and a strong voice for the unemployed. The company vision is to be a leader and trend setter within the field of work related competence and education, and to develope and deliver the best solutions within vocational rehabilitation and work preparatory training.Description in native language:

Delta Jobb og kompetanse AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Viken fylke med hovedfokus på jobbformidling, kurs, kompetanseutvikling og norskopplæring. 


Delta Jobb og kompetanse AS er organisert i konsern med Deltagruppen AS som morselskap. Deltagruppen AS eies av kommunene i Indre Østfold og ble etablert i 1967. Morselskapet ivaretar eierrollen og organiserer fellesfunksjoner. Hovedkontoret er i Askim, et avdelingskontor ligger i Sarpsborg.


Delt Jobb og kompetanse AS er en flerfaglig virksomhet og samarbeider tett med NAV, kommuner, næringsliv og utdanningsinstitusjoner.


Delta Jobb og kompetanses rolle er å være en jobbformidler, en samfunnsaktør og en stemme for de som står utenfor arbeidslivet. Visjonen er å skape trender innenfor fagfeltet jobb, kompetanse og opplæring og å utvikle og levere det beste innen arbeidsinkludering.

Location:

Organisations in the area: