Via3 AS


Reference: NO2021-056
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-04
Expiration date: 2025-01-04
Scope of Services: VTA
Number of Service Users: 50
Number of Staff members: 12
Overall score:

Address: Masengveien 3,
Askim,
1814,
Norway
Contact Person: Ann-Kristin Bønøgård
Email: post@via3.no


Description:

Via3 As is the event organizer of permanent adapted work (VTA). The company is owned by the municipalities Indre Østfold and Skiptvet and was established on September 9.1990.


It is led by a staff of 9 supervisors, 1 specialist, 1 operations- and personel manager and 1 general manager.


Via3 has 50 approved VTA places.


The vision is "Work brings quality of life". Via3 AS competes in the open market with sales and production of goods and services.


Activities are general work assignments for the technical department in Indre Østfold kommune, plant gardener group, sales of fruit to companies, various package and assembly assignments, safe shredding, cleaning and a canteen for employees and a cafe in Østfold Næringspark.


The company's purpose is to develop human resources through work and skills development.Description in native language:

Via3 As er tiltaksarrangør av Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Bedriften er eid av kommunene Indre Østfold og Skiptvet og ble grunnlagt 9.september 1990.


Det er 8 arbeidsledere, 1 veileder, 1 fagleder, 1 drift- og personalleder og 1 daglig leder.


Bedriften har 50 godkjente VTA plasser.


Visjonen er "Arbeid gir livskvalitet". Via3 AS konkurrerer på det åpne markedet med salg og produksjon av varer og tjenester.


Aktiviteter er forefallende utearbeid etter oppdrag fra teknisk etat i Indre Østfold kommune, anleggsgartnergruppe, salg av jobbfrukt til bedrifter, ulike pakke- og monteringsoppdrag, sikker makulering, renhold og egen kantine til ansatte og en cafe i Østfold Næringspark.


Bedriftens formål er å utvikle menneskers ressurser gjennom arbeid og kompetanseheving.

Location:

Organisations in the area: