Fønix as


Reference: NO2022-010
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-05-10
Expiration date: 2025-05-10
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening for jobbsøkere med nedsatt arbeidsevne og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging for å komme i ordinært arbeid. Avklaring av arbeidsevne og bistandsbehov for deltakere som har behov for mer avklaringsbistand enn det NAV kan gi. Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Oppfølging skal gi bistand til at jobbsøkere skaffer seg og/eller beholder, lønnet arbeid. Målet er at tiltaksdeltaker i størst mulig grad skal bli selvforsørget med en varig tilknytning til arbeidslivet. Arbeidsmarkedsopplæringskurs for jobbsøkere som har behov for faglig opplæring for å få eller beholde ordinær, lønnet jobb. Lærekandidatordningen for unge som har behov for omfattende individuell tilrettelegging på arbeidsplassen for å kunne ta et kompetansebevis. Varig tilrettelagt arbeid for arbeidstakere som har uføretrygd og som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging.
Number of Service Users: 850
Number of Staff members: 160
Overall score:

Address: Nygårdsveien 82, ,
Sandefjord,
3221,
Norway
Contact Person: Terje Grevle
Email: fonix@fonix.as


Description:

We are Fønix and our main task is to get people into work, on behalf of NAV (The Norwegian Labour and Welfare Administration). In addition, we work with private and public companies to strengthen to strengthen their workforce through improving competence and programs on health, sick leave and social inclusion.


We are an employer for employees in need of permanently arranged work under the brand name Tangent.Description in native language:

Vi er Fønix og vår hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid.


Vi er arbeidsgiver for arbeidstakere med behov for varig tilrettelagt arbeid under merkenavnet Tangent.

Location:

Organisations in the area: