Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand


Reference: NO2022-033
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-12-14
Expiration date: 2025-12-14
Scope of Services: VTA og AFT
Number of Service Users: 20
Number of Staff members: 12
Overall score:

Address: Postboks 486,
KRSITIANSAND,
4664 ,
Norway
Contact Person: Petter Dåsvand
Email: Post@skbk.no


Description:

The Church City Mission in Kristiansand (Kirkens Bymisjon Kristiansand) is a private, diaconal formation within the Norwegian church. Rus og Rehabilitering is one of the departments of the organization. Rus og Rehabilitering is an action organizer for the NAV and has 10 AFT-and 10 VTA- sites. Our main focus is that participants will have increased their ability to be in relationships. To achieve this we offer work experience and a variety of leisure facilities.Description in native language:

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Kristiansand er en privat, diakonal stiftelse innenfor den norske kirke. Rus og Rehabilitering er en avdeling i organisasjonen. Vi er en tiltaksarrangør for NAV og har 10 AFT- og 10 VTA-plasser. Vårt hovedfokus er at deltakerne skal få økt sin evne til å stå i relasjoner. For å oppnå dette tilbyr vi arbeidspraksis og en rekke ulike fritidstilbud.

Location:

Organisations in the area: