Hamarøy Vekst AS


Reference: NO2022-015
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-05-05
Expiration date: 2025-05-05
Scope of Services: VTA
Number of Service Users: 11
Number of Staff members: 2
Overall score:

Address: Marie Hamsuns veg 1,
Hamarøy ,
8298 ,
Norway
Contact Person: Åslaug Solem
Email: Aslaug.solem@hamaroyvekst.no
Website:


Description:

Hamarøy Vekst is a small company and it is located in a small village. We have been an enterprise for 11 Years. The company offers specially adapted workplaces for VOC in the VTA category (Permanently organized work) in the district on behalf of the public authorities. Services and products produced by the occupationally disabled persons shall be sold in the ordinary market so that the company has a healthy econimic development. We depend on having a relatively high sales income in addition to support from NAV and the municipality.Description in native language:

Hamarøy Vekst er en liten bedrift og holder til i en liten by. Vi har vært en bedrift i 11 år. Virksomheten tilbyr spesialtilpassede arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne i kategorien VTA (Varig tilrettelagt arbeid) i distriktet på vegne av det offentlige. Tjenester og produkter produsert av yrkeshemmede skal selges i det ordinære markedet slik at virksomheten har en sunn økonomisk utvikling. Vi er avhengig av å ha relativt høy inntekt av salg i tillegg til støtte fra NAV og kommune.

Location:

Organisations in the area: