Klæbu Industrier KF


Reference: NO2021-023
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-07-20
Expiration date: 2024-07-20
Scope of Services: VTA (varig tilrettelagt arbeid)
Number of Service Users: 16
Number of Staff members: 6
Overall score:

Address: Brandhaugvegen 46,
Klæbu,
7540,
Norway
Contact Person: Marit Sofie Eide Wahl
Email: klabu-industrier.postmottak@trondheim.kommune.no


Description:

Klæbu Industrier's main goal is to create activity and jobs adapted to people who cannot easily utilize the ordinary labor market. We work towards a goal of increasing our VTA employees' qualification and ability to work so that in the long run they can approach the transition to ordinary work. The basis for our business is the production of goods and services for the ordinary market.Description in native language:

Klæbu Industrier har som hovedmål å skape aktivitet og arbeidsplasser tilpasset mennesker som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidsmarkedet. Vi arbeider alltid mot et mål om å øke våre VTA-ansattes kvalifisering og arbeidsevne slik at de på sikt kan nærme seg overgang til ordinært arbeid. Grunnlaget for vår virksomhet er framstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet.

Location:

Organisations in the area: