Lipro Kompetanse AS


Reference: NO2021-059
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-12-21
Expiration date: 2024-12-21
Scope of Services: VTA og AFT
Number of Service Users: 75
Number of Staff members: 20
Overall score:

Address: Smestadvegen 27,
Lillehammer,
2619,
Norway
Contact Person: Therese Bull-Engelstad
Email: helge@lipro.no


Description:

Lipro Kompetanse is a work and inclusion company located in Lillehammer. In close cooperation with NAV, job seekers, local companies and other partners, we work every day for people on the outskirts of the labor force to find their way back to a professional life, sense of achievement and work satisfaction. The goal is to lower the threshold to begin education or return to regular work so that more people become familiar with their own skills. We have a strong belief in the power found in every human being, and we help the candidates to become aware of their own strengths and goals. Through mapping, qualification and work training, we offer competency training in the process of bringing people back to ordinary work or practical education. We hold 33 participants in Arbeidsforberedende trening (AFT) In addition, we arrange work for 42 people who need this in a more permanent perspective (VTA). We have 7 departments; two café food & catering, carpentry workshop, service & janitorial services, wood workshop in addition to established departments at our partners`Swix and Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO). As of now, we are 20 employees and deliver within the guidelines of AFT and VTA.


Lipro Kompetanse is fully owned by its mother company
Lipro AS. The ownership in Lipro AS is divided as such:
➢ Lillehammer kommune 66,8%
➢ Innlandet fylkeskommune 27%
➢ Gausdal kommune eier 6,2%Description in native language:

Lipro Kompetanse er en arbeid og inkluderingsbedrift på Lillehammer. I tett samarbeid med NAV, jobbsøkere, ordinært næringsliv og andre samarbeidspartnere jobber vi hver dag for at mennesker i ytterkanten av arbeidslivet skal finne veien tilbake til et yrkesaktivt liv med mestringsopplevelser og arbeidsglede. Målet er å senke terskelen til å komme i utdanning eller tilbake til ordinær jobb slik at flere personer får utøvet sin arbeidsevne. Vi har en sterk tro på kraften som finnes i hvert eneste menneske, og hjelper kandidatene til selv å legge merke til egne styrker og ønsker. Gjennom kartlegging, kvalifisering og arbeidstrening tilbyr vi kompetanseheving i prosessen for å få folk tilbake til det ordinære arbeidslivet eller i yrkesrettet utdanning. Vi har 33 plasser i tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). I tillegg tilrettelegger vi arbeid til 42 personer som i et mer varig perspektiv (VTA) har behov for dette. Vi har 7 avdelinger: to kafè&catering, snekkerverksted, service&vaktmestertjenester, vedavdeling i tillegg til etablerte avdelinger hos våre samarbeidspartnere Swix og Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Pr.dato er vi 20 ansatte og leverer innenfor tiltakene AFT og VTA.Lipro Kompetanse er heleid av morselskapet Lipro AS.
Eierskapet i Lipro AS fordeler seg slik:
➢ Lillehammer kommune 66,8%
➢ Innlandet fylkeskommune 27%
➢ Gausdal kommune eier 6,2%

Location:

Organisations in the area: