OK-SERVICE AS


Reference: NO2021-067
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-03-04
Expiration date: 2025-03-04
Scope of Services: VTA
Number of Service Users: 26
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Sofiemyrveien 14,
Sofiemyr,
1412 ,
Norway
Contact Person: Mona Fredriksen
Email: post@ok-service.no


Description:

OK-SERVICE AS, is an employment enterprise dedicated to “Long term sheltered workshop”, (VTA).


The company is owned by Nordre Follo municipality who owns the majority of the shares.


Target intentions for the Company is to provide long-term job opportunities for persons in Nordre Follo municipality, and that not are in the ordinary labour marked, sell our goods and services om the marked and be profitable.


The company offers today sections as follow; copy, digital, print, mounting, pack, firewood, cleaning and maintenance of pharmacy distributions crates, home delivery of groceries and services.


The company is approved for 25 people and has 8 ordinary employers.Description in native language:

OK-SERVICE AS, er et arbeidsmarkedstiltak VTA, (varig tilrettelagt arbeid). 


Bedriften er eiet av Nordre Follo kommune som eneste aksjonær.


Bedriftens formål er å skape trygge og varige arbeidsplasser til yrkeshemmede som er bosatt i Nordre Follo kommune. Bedriften skal være en markedsorientert bedrift med lønnsom og variert produksjon tilpasset den enkeltes deltakers forutsetninger og behov.


Bedriften skal utvikle og produsere tjenester rettet mot det ordinære og offentlige marked.


Bedriften tilbyr i dag følgende tjenester; kopiering, digitalisering, print, montering, pakking, rengjøring og vedlikehold av apotekkasser og hjemkjøring av dagligvarer.


Bedriften er i dag godkjent for 25 plasser og har 8 ordinært ansatte.

Location:

Organisations in the area: