Austevoll ASV AS


Reference: NO2021-039
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-08-26
Expiration date: 2024-08-26
Scope of Services: AFT, VTA, KOM
Number of Service Users: 36
Number of Staff members: 33
Overall score:

Address: Nordre Eidsbøen 20,
STOREBØ,
5392,
Norway
Contact Person: Bjørn Christian Bjånesøy
Email: post@austevoll-asv.no


Description:

Austevoll ASV AS has existed since 1991 and has long and good experience in rehabilitation. As of today, the company has 20 places in Permanently Adapted Work (VTA), 10 places in Work Preparatory Training (AFT), and 6 municipal places (KOM) for people with disabilities. The business has a versatile goods production - laundry - second-hand shop-cleaning service, dry cleaning service department / workshop and canteen operation etc. The range is large: washing down, washing out, moving assignments, production of wood products, repair of machines, lending / distribution of aids, paper shredding, etc.Description in native language:

Austevoll ASV AS har eksistert sidan 1991, og har lang og god erfaring innan attføring. Verksemda har pr i dag 20 plassar i Varig tilrettelagd arbeid (VTA), 10 plassar i Arbeidsførebuande trening (AFT), og 6 kommunale plasser (KOM) for personar med nedsatt funksjonsevne. Verksemda har ein allsidig vareproduksjon- vaskeri- bruktbutikkreinhaldsverksed, renseri- serviceavdeling/verkstad og kantinedrift m.m. Spennvidden er stor: nedvask, utvask, flytteoppdrag, produksjon av treprodukt, reparasjon av maskiner, utlån/distribusjon av hjelpemiddel, papirmakulering m.m

Location:

Organisations in the area: