Signo Grantoppen AS


Reference: NO2021-019
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-29
Expiration date: 2024-06-29
Scope of Services: VTA, Varig Tilrettelagt Arbeid og AFT, Arbeidsforberedende trening
Number of Service Users: 79
Number of Staff members: 60
Overall score:

Address: Haugangrenda 2,
Andebu,
3158,
Norway
Contact Person: Gina-Elisabeth Øhre Fadum
Email: post.grt@signo.no


Description:

Signo Grantoppen AS, located in Andebu, Vestfold, is part of the Signo Foundation. We are a value-based company based on the three pillars: Culture, care and production. Here, regardless of functional level, people work with mutual respect and adaption for each other. We provide permanent, sheltered workplaces for deaf and deaf-blind people, as well as assistance to people who want to get into ordinary working life.Description in native language:

Signo Grantoppen AS ligger i Andebu i Vestfold og er en del av Stiftelsen Signo. Vi er en verdibasert bedrift som hviler på de tre pilarene; kultur, omsorg og produksjon. Vi er et sted der mennesker, uansett funksjonsnivå, arbeider med gjensidig respekt og tilpasning for hverandre. Vi gir faste, tilrettelagte arbeidsplasser for døve, hørselshemmede og døvblinde, samt bistand til personer som ønsker å komme ut i det ordinære arbeidslivet.

Location:

Organisations in the area: