VIA Færder AS


Reference: NO2018-004
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-05-25
Expiration date: 2021-05-25
Scope of Services: Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidsforberedende trening (AFT), Lærekandidater, Innvandrertilbud, Arbeidspraksis/Hospitering, Aktivitetsplikttilbud
Number of Service Users: 62
Number of Staff members: 20
Overall score:

Address: Kirkeveien 273,
Nøtterøy,
3140,
Norway
Contact Person: Line Indseth
Email: post@viaferder.no


Description:

VIA Færder's main product is to provide training, guidance and dissemination to work for people they are  need of adjusted work, clarification and rehabilitation.
The foundation for employment must be based on manufacturing of goods and services for the ordinary market. The company is committed to providing a meaningful and evolving working day for the individual employee.Description in native language:

VIA Færders hovedprodukt er å gi opplæring, veiledning og formidling til arbeid for personer som har behov for tilpasset arbeid, avklaring og rehabilitering.
Grunnlaget for sysselsetting skal være basert på produksjon av varer og tjenester til det ordinære markedet. Bedriften er opptatt av å gi en meningsfylt og utviklende arbeidsdag for den enkelte arbeidstaker.

Location:

Organisations in the area: