Agena AS


Reference: NO2018-026
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-05-08
Expiration date: 2021-05-08
Scope of Services: Arbeidsmarkedstiltakene VTA, AFT og AMO-kurs
Number of Service Users: 65
Number of Staff members: 15
Overall score:

Address: Gamle Trysilveg,
Elverum,
2414,
Norway
Contact Person: Hege Eek
Email: hege@tunet-elverum.no


Description:

Agena as is a company that offers extensive employment services to both potential employees and employers. They aim to achieve employment for candidates and job seekers through personal development, job club, courses and support in the workplace. The company's main objective is to assist and support unemployed people in their search for employment through either work placement in house or through the company's extensive network of partners within the public and private sector.
They also provide high quality in house training arenas, wich include production-orienteted work within the following arenas: catering, picture framing manufacturing, art gallery and destruction of confidential material.Description in native language:

Agena as tilbyr et stort omfang av arbeidsmarkedstjenester til både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi arbeider for at våre kandidater og jobbsøkere kommer i jobb gjennom personlig utvikling, jobbklubb, kurs og oppfølging på arbeidsplassen. Selskapets hovedoppgave er å assistere arbeidsledige i deres søken etter arbeid gjennom arbeidspraksis internt, eller gjennom bedriftens omfattende nettverk av samarbeidspartnere innen både offentlig og privat sektor.
Våre interne arbeidsarenaer er; catering, innramming, galleri og makulering av sensitive opplysninger.

Location:

Organisations in the area: