Jobbhuset AS


Reference: NO2019-046
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-12-04
Expiration date: 2022-12-04
Scope of Services: - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Arbeidsforberedende Trening (AFT)
Number of Service Users: 65
Number of Staff members: 13
Overall score:

Address: Åsveien 7,
Sætre,
3475, Møre og Romsdal,
Norway
Contact Person: Jan Åge Fjell
Email: firmapost@jobbhuset.no


Description:

 Jobbhuset is two-joint-stock company, owned by the municipalities of Hurum and Røyken (as part of Asker from 2020), but has joint management and appears externally as a company. Jobbhuset is a company that helps people into working life. It works with a multitude of people and needs. They have 25 years of expertise to find new opportunities for the individual - and in this way contribute to development and improved quality of life. Jobbhuset is used by:  • • People who need an organized offer.

  • • People who need help getting back to working life.

  • • Companies or organizations that should have solved a task.Description in native language:

 Jobbhuset er to aksjeselskaper eid av kommunene i Hurum og Røyken (som en del av Asker fra 2020), men har felles ledelse og fremstår utad som et selskap. Jobbhuset er en bedrift som hjelper folk inn i arbeidslivet.  Det jobbes med et mangfold av mennesker og behov. Vi har 25 års kompetanse for å finne fram til nye muligheter for den enkelte – og på den måten bidra til utvikling og økt livskvalitet. Jobbhuset blir benyttet av:  • •Personer som trenger et tilrettelagt tilbud.

  • •Mennesker som trenger hjelp til å komme ut i arbeid.

  • •Bedrifter eller organisasjoner som skal ha løst en oppgave.

Location:

Organisations in the area: