Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Østfold


Reference: NO2021-006
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-03-09
Expiration date: 2024-03-09
Scope of Services: AFT (Arbeidsforberedende trening I skjermet miljø)
Number of Service Users: 25
Number of Staff members: 7
Overall score:

Address: Storgata 11,
Fredrikstaf,
1607,
Norway
Contact Person: Lise Falmår
Email: Lise.falmar@bymisjon.no


Description:

Church City Mission Østfold is one of 12 City Missions in Norway and has operations in Fredrikstad (since 2004), Sarpsborg (since 2009), Halden (since 2011), Moss (since 2013) and Mysen (since 2016). The services provided are characterized by low threshold and focus on work, activities and engagement. In spring 2011, the Church City Mission Østfold was approved as service provider for the NAV. Today we have totally 25 AFT jobs, with 10 AFT jobs in Fredrikstad and 15 AFT jobs in Halden. The Church City Mission provides in Fredrikstad, Sarpsborg, Moss and Mysen a service of employment where those who do not manage a drug-free life can meet at work on days they are able to do so. For many this has been the start to further clarification and work.Description in native language:

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold er en av 12 bymisjoner I Norge, og har virksomheter i Fredrikstad (siden 2004), Sarpsborg (siden 2009), Halden (siden 2011), Moss (høsten 2013) og Mysen (siden 2016). Tilbudene preges av lavterskel og har fokus på arbeid og aktivitet. Våren 2011 ble Kirkens Bymisjon Østfold godkjent som tiltaksarrangør for NAV. Pr. desember har vi 25 AFT-plasser, med 10 AFT-plasser i Fredrikstad og 15 AFT-plasser i Halden. Equass-sertifiseringen gjelder for de avdelinger der AFT-deltakere har sin praksis. Kirkens Bymisjon driver i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Mysen et arbeidstilbud (I jobb) der de som ikke håndterer en rusfri hverdag kan møte til arbeid de dagene de er arbeidsdyktige. For flere har dette vært starten på veien videre inn i avklaring og arbeidsliv.

Location:

Organisations in the area: