Spir Oslo AS


Reference: NO2021-015
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-04-13
Expiration date: 2024-04-13
Scope of Services: AFT, Arbeidsforberedende trening VTA, Varig Tilrettelagt Arbeid KAT, Kommunale Arbeidstreningsplasser VLT, Varig lønnstilskudd Karriereveiledning og omplassering Oslo Kommune
Number of Service Users: 240
Number of Staff members: 98
Overall score:

Address: Spireaveien 8,
Oslo,
1067 ,
Norway
Contact Person: Glenn Dehli
Email: post@spiroslo.no


Description:

Spir Oslo is a service provider in the field of rehabilitation and skilled, owned by Oslo Municipality. We serve people who needs support to gain more or different competence, together with focus on quality of life and transfer to training to ordinary work. We also offer adapted work for those who need it. We work closely with labor marked around us-and using methodology that provides early intervention to a regular work.Description in native language:

Spir Oslo AS er en Arbeid og Inkluderingsbedrift eid av Oslo Kommune. Vi hjelper arbeidssøkere med bistandsbehov til å skaffe seg økt kompetanse og livskvalitet og gir den enkelte bistand til å komme i arbeid. Vi gir også tilbud om tilrettelagt arbeid for de som har behov for det. Vi jobber tett sammen med arbeidslivet rundt oss og bruker metodikk som gir tidlig intervensjon til et vanlig arbeid.

Location:

Organisations in the area: