Drøbak Vaskeri AS


Reference: NO2020-025
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-12-15
Expiration date: 2023-12-15
Scope of Services: VTA – Varig tilrettelagt arbeid
Number of Service Users: 19
Number of Staff members: 5
Overall score:

Address: Holterkollveien 2,
Drøbak,
1448,
Norway
Contact Person: Geir S Nygård
Email: geir@drobakvaskeri.no


Description:

Drøbak Vaskeri AS is a “Permanently Adapted Work”-company that offers work in adapted/sheltered surroundings, with work tasks adapted to the individual's abilities. The participants are employees as defined in the Working Environment Act. Persons who have or soon are expected to be granted a permanent disability pension and need special accommodation and follow-up may be relevant applicants. Employment is not time-limited, and it is regularly assessed whether it may be relevant to transfer to other labor market measures, education or dissemination to ordinary work. It is the company's responsibility to offer the individual adapted work. The number of adapted places is determined by NAV Øst-Viken. Drøbak Vaskeri AS currently has 19 approved places.Description in native language:

Drøbak Vaskeri AS er en VTA-bedrift (Varig tilrettelagt arbeid) som tilbyr arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Deltakerne er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og det utarbeides en arbeidskontrakt som legges til grunn for arbeidsforholdet. Personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging kan være aktuelle søkere. Deltakelse er ikke tidsbegrenset, og det vurderes jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Det er bedriftens ansvar å tilby den enkelte et tilrettelagt arbeid. Antall tilrettelagt plasser bestemmes av NAV Nav Øst-Viken. Drøbak Vaskeri AS har i dag 19 godkjente plasser.

Location:

Organisations in the area: