Viuno AS


Reference: NO2020-016
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-12-02
Expiration date: 2023-12-02
Scope of Services: Varig Tilrettelagt Arbeid / Lærekandidater
Number of Service Users: 96
Number of Staff members: 18
Overall score:

Address: Nedre Tomtegate 2/4,
Sellebakk,
1651,
Norway
Contact Person: Hege Bjørnstad
Email: admin@viuno.no
Website: https://viuno.no


Description:

Viuno A/S is a Limited Company owned by two local Councils. (Fredrikstad and Hvaler).  It has existed since 1974 under another name, but was established as a VTA company in 2005, which rates currently 6 departments, 96 approved VTA-positions, and 28 apprentices/trainee students. The company has 18 employees. Viuno A/S helps individual participant to become independent in their everyday life and have an opportunity to contribute to the society in general through their work.


Viuno A/S has many regular partners/customers and departments. The core business of Viuno A/S includes packaging and assembly, logistics, mechanical, catering, canteen, goods and persons transport and firewood production. Viuno also provides simple clearing/cleaning tasks to the local companies and private people. The company also has established outdoor setting group focusing on environmental work in the neighborhood.


As of 01.05.19, Hvaler Arbeidssenter was merged with Viuno AS. This is now a new department of Viuno A/S, located in Hvaler. The company now works according to the same management documentation as Viuno A/S. The department comprises 11 users and 4 ordinary employees.Description in native language:

Viuno A/S er et aksjeselskap eid av Fredrikstad kommune og Hvaler kommune.  Selskapet har eksistert siden 1974, men da under Mineberget Industrier A/S. Selskapet ble etablert som en VTA-bedrift i 2005. I dag har selskapet 6 avdelinger, 96 godkjente VTA-plasser, 28 lærekandidater og 18 ansatte.


Viuno A/S hjelper den enkelte deltaker til å bli selvstendig i hverdagen og skal gi vedkommende en mulighet til å bidra i samfunnet gjennom sitt arbeid.


Kjernevirksomheten til Viuno A/S omfatter pakking, montering, logistikk, mekanisk, kantinevirksomhet, catering, persontransport og vedproduksjon. Selskapet har også etablert en utemiljøgruppe med fokus på miljøarbeid i nærområdet. 


Pr. 01.05.19 ble Hvaler Arbeidssenter fusjonert med Viuno A/S. Dette er nå en ny avdeling av Viuno A/S, beliggende på Hvaler. Bedriften arbeider nå etter samme styringsdokumentasjon som Viuno A/S. Avdelingen omfatter 11 brukere og 4 ordinært ansatte.

Location:

Organisations in the area: