Via3 As


Reference: NO2018-065
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-12-15
Expiration date: 2021-12-15
Scope of Services: VTA
Number of Service Users: 43
Number of Staff members: 9
Overall score:

Address: Masengveien 3
,
ASKIM,
1814 , Østfold,
Norway
Contact Person: Ann-Kristin Bønøgård
Email: post@via3.no


Description:Via3 As is the event organizer of permanent adapted work (VTA). The company is owned by the municipalities Askim and Skiptvet and was established on September 9,1990. It is led by a staff of seven supervisors, one specialist and one general manager and has 43 approved VTA places. Itsvision is "Work brings quality of life".Via3 AS competes in the open market with sales and production of goods and services. The activities are general work assignments for the technical department in Askim and from Veidrift AS, sales of fruit to companies, various package and assembly assignments, safe shredding, cleaning and there is an own canteen for employees.The company's purpose is to create adapted work tasks for people with reduced working capacity.Description in native language:Via3 As er tiltaksarrangør av Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Bedriften er eid av kommunene Askim og Skiptvet og ble grunnlagt 9.september 1990. Det er 7 arbeidsledere, 1 fagleder og 1 daglig leder og bedriften har 43 godkjente VTA plasser. Vår visjon er "Arbeid gir livskvalitet".Via3 AS konkurrerer på det åpne markedet med salg og produksjon av varer og tjenester. Våre aktiviteter er forefallende utearbeid etter oppdrag fra teknisk etat i Askim og fra Veidrift AS, salg av jobbfrukt til bedrifter, ulike pakke- og monteringsoppdrag, sikker makulering, renhold og vi har egen kantine til ansatte.
Bedriftens formål er å skape tilrettelagte arbeidsoppgaver til mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Location:

Organisations in the area: