Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold


Reference: NO2018-003
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-02-28
Expiration date: 2021-02-28
Scope of Services: Gjelder avdelinger med avtale om tiltaksplasser i samarbeid med NAV (AFT)
Number of Service Users: 35
Number of Staff members: 16
Overall score:

Address: Storgaten 11,
Fredrikstad,
1607 , Østfold,
Norway
Contact Person: Cecilie Skaug
Email: cecilie.skaug@bymisjon.no


Description:

Church City Mission Østfold is one of 12 City Missions in Norway and has operations in Fredrikstad (since 2004), Sarpsborg (since 2009), Halden (since 2011), Moss (since 2013) and Eidsberg (since 2016). The services provided are characterized by low threshold and focus on work, activities and engagement. In spring 2011, the Church City Mission Østfold was approved as service provider for the NAV. Today they have totally 30 AFT jobs, with 10 AFT jobs in Fredrikstad, 10 AFTjobs in Sarpsborg and 10 AFT jobs in Halden. The Church City Mission provides in Fredrikstad, Sarpsborg, Moss and Eidsberg a service of employment where those who do not manage a drug-free life can meet to work on the days they are able to do so. For many this has been the start on the road to further clarification and the working life.Description in native language:

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold er en av 12 bymisjoner I Norge, og har virksomheter i Fredrikstad (siden 2004), Sarpsborg (siden 2009), Halden (siden 2011), Moss (høsten 2013) og Eidsberg (siden 2016). Tilbudene preges av lavterskel og har fokus på arbeid og aktivitet. Våren 2011 ble Kirkens Bymisjon Østfold godkjent som tiltaksarrangør for NAV. Pr. desember har vi 35 AFT-plasser, med 10 AFT-plasser i Fredrikstad, 10 AFT-plasser i Sarpsborg og 15 AFT-plasser i Halden. Equass-sertifiseringen gjelder for de avdelinger der AFT-deltakere har sin praksis. Foruten disse deltakerne følger vi opp personer (ca 25 stk) som ønsker/trenger noe fast å gå til, eller som sliter med rusavhengighet og/eller psykisk helse. Noen har en lengre vei før de kan gjøre seg nytte av et arbeidstilbud. Kirkens Bymisjon driver i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Eidsberg et arbeidstilbud (I jobb) der de som ikke håndterer en rusfri hverdag kan møte til arbeid de dagene de er arbeidsdyktige. For flere har dette vært starten på veien videre inn i avklaring og arbeidsliv.

Location:

Organisations in the area: