Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand


Reference: NO2017-106
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-12-03
Expiration date: 2019-12-03
Scope of Services: AFT VTA
Number of Service Users: 25
Number of Staff members: 9
Overall score:

Address: postboks 486,
Kristiansand,
4664,
Norway
Contact Person: Petter Dåsvand
Email: post@skbk.no


Description:

The Church City Mission in Kristiansand (kirkens bymisjon i Kristiansand) is a private, diaconal formation within the Norwegian church. Enter – Jobb og Fritid is one of the departments of the organization. Enter – Jobb og Fritid is an action organizer for the NAV and has 10 aps/aft-and 8 vta- sites. The main focus is that participants will have increased their ability to be in relationships. To achieve this work experience and a variety of leisure facilities are offered.Description in native language:

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Kristiansand er en privat, diakonal stiftelse innenfor den norske kirke. Enter – Jobb og Fritid er en av virksomhetene i organisasjonen. Enter -Jobb og Fritid er en tiltaksarrangør for NAV og har 10 aps/aft- og 8 vta-plasser. Vårt hovedfokus er at deltakerne skal få økt sin evne til å stå i relasjoner. For å oppnå dette tilbyr vi arbeidspraksis og en rekke ulike fritidstilbud.

Location:

Organisations in the area: