Stiftelsen KIM-senteret


Reference: NO2019-004
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-02-11
Expiration date: 2022-02-11
Scope of Services: AFT-tiltaket
Number of Service Users: 20
Number of Staff members: 9
Overall score:

Address: Kjøpmannsgate 33
,
Trondheim,
7011 , Sør-Trøndelag,
Norway
Contact Person: Tove Karoline Solem
Email: post@kimsenteret.no


Description:Foundation KIM-senteret works to stimulate people to self-develop, through market-oriented work experience, in a supportive environment. Developing methods and documents, is important for comprehensive rehabilitation.KIM-senteret provides vocational rehabilitation both at KIM-senteret store Sirkulus and in regular businesses in Trondheim. The goal is to help people to (re)enter the labour market. The clients are mainly working aged people with different health problems. In 2018 KIM-senteret had 67 different clients that used its services.The foundation helps people to assess their working capacity and to try out their skills with “on the job” training.Description in native language:Stiftelsen KIM-senteret arbeider for å stimulere mennesker til egenutvikling gjennom markedsrettet arbeidspraksis i et støttende miljø. Vi utvikler metoder for, og dokumenterer betydningen av helhetlig rehabilitering.KIM-senteret tilbyr både intern og ekstern AFT, og per i dag kan vi tilby intern arbeidstrening i butikk. Målet er å hjelpe folk inn på eller tilbake til arbeidsmarkedet. Brukerne er mennesker i yrkesaktiv alder med sammensatte helseutfordringer. KIM-senteret har i 2018 hatt 67 ulike personer som har benyttet seg av tjenesten.


Deltakerne får prøvd ut arbeidskapasitet og ferdigheter gjennom arbeidspraksis.

Location:

Organisations in the area: