STAS AS


Reference: NO2018-006
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-02-06
Expiration date: 2021-02-06
Scope of Services: Varig tilrettelagt arbeid -VTA
Number of Service Users: 28
Number of Staff members: 6
Overall score:

Address: Ølvegata,
Steinkjer,
7715,
Norway
Contact Person: Ragnhild Maatla Salomonsen
Email: ragnhild.salomonsen@stas-as.no


Description:

STAS AS is a social services provider offering work for people who, for various reasons, are prevented from participating in the labour market. STAS is fully own by Steinkjer Municipality and all surplus from their operations are returned back into the development of their services.Description in native language:

STAS AS er en vekstbedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid til mennesker som av ulike årsaker er forhindret fra å delta i ordinært arbeidsliv. STAS er heleid av Steinkjer Kommune og alt overskudd tilbakeføres til videreutvikling av bedriftens tjenester.

Location:

Organisations in the area: