Scan Lamps AS


Reference: NO2018-010
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-04-15
Expiration date: 2021-04-15
Scope of Services: VTA
Number of Service Users: 20
Number of Staff members: 3
Overall score:

Address: Bymoen,
Kristiansand,
4618,
Norway
Contact Person: Helene Setane
Email: helene.setane@byggma.no


Description:

Scan Lamps dept. VTA has 20 participating sites for permanent suitable work. The parent company is a supplier of lighting to the retail market and is a company in the Byggma Group. The VTA department's work includes activities like unloading containers, production of marketing material, etc.Description in native language:

Scan Lamps VTA-avdeling har 20 deltakerplasser for varig tilrettelagt arbeid. Moderbedriften er leverandør av belysning til detaljistmarkedet, og er en bedrift i Byggma-konsernet. VTA-avdelingen har oppgaver innen tømming av containere, klistring og feilretting av emballasje, produksjon av reklamematriell for konsernet osv.

Location:

Organisations in the area: