Remonter Attføring AS


Reference: NO2018-029
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-05-14
Expiration date: 2021-05-14
Scope of Services: Tiltakene VTA og AFT
Number of Service Users: 32
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Hellvikveien,
Nesodden,
1459,
Norway
Contact Person: Stig Berntsen
Email: post@remonter.no


Description:

Remonter Attføring AS is a small social services company established in 1990, and the company is situated in Nesodden Kommune, not far from Oslo. The company is running VTA (permanent adapted work in sheltered workshops) and AFT (work preparation training).
The company has 8 employees, 22 VTA participants and 10 AFT participants.@Description in native language:

Remontér Attføring AS er en liten vekst- og attføringsbedrift etablert i 1990 og er beliggende i Nesodden kommune utenfor Oslo. Bedriften driver de statlige tiltakene VTA + AFT. Bedriften er formelt eiet av morselskapet Remonter AS som også driver det kommunale tiltaket Restart. Morselskapet er eiet av Nesodden Kommune.
Remonter Attføring AS har 8 ordinært ansatte og totalt 32 tjenestemottakere.


Bedriften har vært igjennom en relativt stor omstilling det siste halvannet året.
Hovedmålet har vært å legge til rette for et sterkere fokus på fagkompetanse, veiledning, arbeidstrening-/kvalifisering og tilbakeføring til ordinært arbeid.


Følgende sentrale tiltak/prosesser er gjennomført:
-Opprettet ny stilling som attføringsleder fra 1. september 2016.
-Samlokalisert driften på én driftsenhet fra 1. januar 2017.
-Ferdigstilt ny løsningsbeskrivelse for AFT-tiltaket godkjent fra 1. januar 2018.
-Ansatt to nye veiledere med god kompetanse fra siste årsskifte som erstatning
for en som gikk i pensjon og en som sluttet sist høst. Resultat økt kompetanse.
-Endret organisasjonskart og etablert funksjon som kombinert attføringsleder/
nestleder fra 1. januar 2018.
-Endret juridisk struktur etter krav fra NAV Tiltak. Remonter AS etablert som
morselskap for Remonter Attføring AS fra desember 2017. Remonter AS kjøper alle tjenester til drift av Restart basert på skriftlig avtale med attføringsselskapet.


Arbeidet med å utvikle og implementere nye arbeidsformer, definere ansvar samt utvikle formelle og uformelle samarbeidslinjer vil pågå videre i 2018.
Revisjonen kommer litt tidlig i forhold til arbeidet med å sette en ny organisasjon samt å etablere nye arbeidsmetoder/rutiner i et delvis nytt NAV-regime, men vi opplever samtidig at vi har en sterk og motivert personalgruppe som jobber hardt for å videreutvikle og forbedre alle sider ved driften av selskapet.

Location:

Organisations in the area: