Kapto AS


Reference: NO2020-020
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-10-22
Expiration date: 2023-10-22
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Kommunal plass (KOM)
Number of Service Users: 26
Number of Staff members: 9
Overall score:

Address: Naustmælen 13,
Børsa,
7355,
Norway
Contact Person: Asta Marie Stene-Johansen
Email: post@kapto.no


Description:

Kapto AS is a growth company that was established in 2002. The company is organised as a corporation, but is owned by Skaun municipality. The growth companies' profits must remain in the company, and the owner cannot take dividends. The main goal is to run work -oriented services for NAV, our owner and other public agencies, as well as offer work and training to people with occupational and health challenges. Kapto's social mission is to promote work inclusion and increased quality of life for people who need to use the services we offer. Our values are based on all people having equal opportunities to contribute to a working community, through mapping, qualifying and developing human resources for work or education. We do this by giving many people the opportunity for personal growth and development through work, and helping more people into ordinary working life. The labour market measures and the services we offer are an important part of the effort to get more people into work. We at Kapto are engaged in canteen operations, sales and delivery of work fruit and production and sales of birch sticks for cooking mutton ribs. Kapto AS is approved for 15 VTA seats, 5 AFT seats and 4 municipal seats. In addition, Kapto has 3 apprenticeship candidates.Description in native language:

Kapto AS er en vekstbedrift som ble etablert i 2002. Bedriften er organisert som aksjeselskap, men er eid av Skaun kommune. Vekstbedriftenes overskudd skal forbli i virksomheten, og eier kan ikke ta ut utbytte. Hovedmålet er å drive arbeidsrettede tiltak for NAV, vår eierkommune og andre offentlige etater, samt tilby arbeid og opplæring til mennesker med yrkesmessige og helsemessige utfordringer. Kapto sitt samfunnsoppdrag er å fremme arbeidsinkludering og økt livskvalitet for mennesker som trenger å benytte seg av de tjenestene vi tilbyr. Våre verdier er tuftet på at alle mennesker skal ha like muligheter til å bidra i et arbeidsfellesskap, hvor veien dit går gjennom å kartlegge, kvalifisere og utvikle menneskelige ressurser til arbeid eller utdannelse. Dette gjør vi gjennom å gi mange mennesker mulighet for personlig vekst og utvikling gjennom arbeid, og hjelpe flere inn i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsmarkedstiltakene og de tjenestene vi tilbyr, er en viktig del av innsatsen for å få flere i arbeid. Vi på Kapto driver med kantinedrift, salg og utkjøring av jobbfrukt og produksjon og salg av bjørkepinner til pinnekjøttKapto AS er godkjent for 15 VTA-plasser, 5 AFTplasser og 4 kommunale plasser. I tillegg har Kapto 3 lærekandidater.

Location:

Organisations in the area: