Furene AS


Reference: NO2018-039
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-07-24
Expiration date: 2021-07-24
Scope of Services: VTA, AFT, AK, ARR, Oppfølging, Kurs, I Ung
Number of Service Users: 774
Number of Staff members: 67
Overall score:

Address: Furene 10,
Volda,
6105,
Norway
Contact Person: Toril Sørheim Hjelle
Email: post@furene.no


Description:

The main focus in Furene AS is to support the competence and position of each and every individual. There is to strengthen how the individuals partake in working life through measures such as clarification, qualification, rehabilitation and not least through motivation and belief in their own abilities. As a part of the rehabilitation work, Furene AS has an extensive cooperation with local business in the district of Søre Sunnmøre. They are also a provider of goods and services to several large busninesses in the same district. This allows to provide the individual employee with a variety of alternatives and flexibility in various types of jobs, both in internal production unit and externally with their business partners.Description in native language:

I Furene AS set vi den einskilde person sin ståstad og kompetanse i sentrum. Vi søkjer å styrkje den einskilde si deltaking i arbeidslivet gjennom avklaring, kvalifisering, rehabilitering og ikkje minst motivasjon til å tru på eigne ferdigheiter. Slik skaffar vi næringslivet kompetent arbeidskraft. Furene AS har eit omfattande samarbeid med næringslivet på Søre Sunnmøre som eit ledd i attføringsarbeidet. Vi er også leverandør av varer og tenester til fleire store bedrifter på Søre Sunnmøre. Dette gir oss mange alternativ og stor grad av fleksibilitet for utprøving av arbeidstakarar i ulike typar arbeid, både internt i våre produksjonsavdelingar, og eksternt hos våre samarbeidspartnarar.

Location:

Organisations in the area: