Frisk Bris Bamble KF


Reference: NO2018-053
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-11-08
Expiration date: 2021-11-08
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening
Number of Service Users: 10
Number of Staff members: 5
Overall score:

Address: Skoglia 14,
LANGESUND,
3970, Telemark,
Norway
Contact Person: Henning Weider
Email: friskbris@bamble.kommune.no


Description:

 


Frisk Bris Bamble KF's purpose is to deliver services within vocational rehabilitatation. The company provides services to help with job training, employment accomodations, resume development, and job seeking skills coaching. Other services may be provided to assist the participants in their empowerment-process. The company is interacting and competing with other organisations to provide the best possibly services to its participants.Description in native language:

 


Frisk Bris Bamble KF har som formål å drive arbeidsrettet rehabiliteringsprogram for personer med sammensatte plager og funksjonssvikt. Foretaket skal legge til rette slik at den enkelte kan utvikle og prøve ute sine ressurser med det mål å kunne oppleve helsemestring, søke utdanning, få ordinært arbeid, nyttigjøre seg av andre arbeidsmarkedstiltak eller legge til rette for annen samfunnsrelatert aktivitet. Målgruppen vil være personer med yrkeshemming, uten diagnostiserte fysiske eller psykiske lidelser som setter varig begrensning for arbeidsevnen. Attførings- og helsefaglig vil foretaket kombinere ulike pedagogiske, sosialfaglige og helsefaglige metoder for å endre/redusere de forhold som hindrer deltagelse i ordinært arbeidsliv og videre kvalifisering. Foretaket skal arbeide for etatsovergripende samarbeid på system og individnivå, og stimulere til faglig samarbeid med aktuelle fagmiljø i distriktet.

Location:

Organisations in the area: